O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  „Twoje Słowo daje mi życie” (MP3) - ks. Waldemar ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna  

Twoje Słowo daje mi życie
(MP3)


ks. Waldemar Chrostowski
(UKSW, Warszawa)

ks. Mirosław S. Wróbel
(KUL JPII, Lublin)

Krzysztof Wons SDS, Piotr Szyrszeń SDS
(CFD, Kraków)

 

Istniejemy, ponieważ istnieje Słowo. Rodzimy się i rozwijamy w śro­do­wisku Słowa. W Słowie Boga odnaj­dujemy całe życie przezna­czone dla nas. „Wierzymy – mówią Hebrajczycy – że Pan stwarzał świat »z Torą w rę­ku«. Wierzymy, że zawiera się w niej nie tylko cały nasz świat, ale wszystkie światy moż­liwe”. Dni Duchowości Biblijnej to spotkanie z przewodnikami, którzy podprowadzają do spot­ka­nia ze źródłem Słowa i uczą czerpać z niego życie.

  

Tematy konferencji:

Część I:
Lectio divina – droga do spotkania z żywym Słowem
Krzysztof Wons SDS, Piotr Szyrszeń SDS

1. Lectio divina: cztery etapy życia – K. Wons SDS
2. Wprowadzenie do lectio divina (Hbr 4, 12-16):
„Żywe jest Słowo i skuteczne” – P. Szyrszeń SDS

Część II:
Witalność Słowa. Duchowość żydowska i chrześcijańska
ks. Mirosław Wróbel

3. Słowo, które pobudza do życia (Ez 37,1-14)
– perspektywa żydowska
4. Słowo, które zwycięża śmierć (J 11,32-45)
– perspektywa chrześcijańska
5. Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki (J 15,1-11)
– perspektywa egzystencjalna
6. Pytania i odpowiedzi

Część III:
Kładę przed wami życie i śmierć… (Pwt 30,15)
Księga Powtórzonego Prawa
ks. Waldemar Chrostowski

7. „Już dość waszego pobytu na tej górze!” (Pwt 1,6)
8. „Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań,
które Ja dziś mówię do twych uszu” (Pwt 5,1)
9. „Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju,
który wam dał Pan” (Pwt 12,1)
10. „Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego
nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu” (Pwt 18,1)
11. „Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata
albo sztukę drobnego bydła, nie odwrócisz się od nich” (Pwt 22,1)
12. „Patrz! Kładę dziś przed tobą
życie i szczęście oraz śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15)

 

Prowadzący:

ks. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych. Konferencje stanowią wprowadzenie do lektury, osobistej refleksji i modlitwy Księgą Powtórzonego Prawa;

ks. Mirosław Wróbel - biblista, kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Krzysztof Wons SDS -  dyrektor CFD w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, autor publikacji poświęconych lectio divina, wykładowca teologii duchowości w WSD Salwatorianów;

Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca prawa kanonicznego w WSD Salwatorianów.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie VIII Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (10-13 listopada 2011 r.).

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl