O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Czasy ostateczne. Lectio divina do zapowiedzi Paruzji: Mt 24- ...


Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Czasy ostateczne.
Lectio divina do zapowiedzi Paruzji
(Mt 24-25)

Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista, kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

Naszym rozmowom o czasach ostatecznych nierzadko towarzyszy ciekawość, niepewność i lęk przed nieznaną godziną. Ewangelia Mateusza uczy innego spojrzenia. Mówi o drugim przyjściu Jezusa jak o nadejściu upragnionej wiosny i lata. Będzie to dzień „kwitnącej figi”, utęsknionego spotkania z Oblubieńcem, który „stanie w drzwiach”, by zaprosić na wieczną ucztę miłości. Trzeba czuwać i żyć Jego teraźniejszym przychodzeniem, aby nie rozminąć się z Nim w przyszłości. Kiedyś staniemy przed Nim takimi, jakimi byliśmy za życia.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Kiedy to nastąpi? Czasy ostateczne (Mt 24, 1-31).
   
 • Konferencja II:
  Jaki to będzie znak? Znak Syna Człowieczego
  na niebie (Mt 24, 1-31).
   
 • Konferencja III:
  Blisko jest we drzwiach. Nostalgia za Przychodzącym (Mt 24, 32-44).
    
 • Konferencja IV:
  On się spóźnia? Życie mądre i głupie (Mt 24,45-25,13).
   
 • Konferencja V:
  Po dłuższym czasie powrócił. Życie twórcze i życie w lęku (Mt 25, 14-30).
    
 • Konferencja VI:
  Sąd ostateczny. Życie miłosierne i niemiłosierne (Mt 25, 31-46).

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl