O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Rozmowy w Centrum: wywiad z ks. Michałem Janochą ...


Rozmowy w Centrum:
wywiad z ks. Michałem Janochą


W dniach 4-6 listopada 2011 r. odbyła się sesja formacyjna o ikonie: "Medytacja z ikoną". Spotkanie prowadził ks. Michał Janocha - ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas pobytu w Krakowie Krzysztof Wons SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej, przeprowadził z ks. Michałem Janochą rozmowę. Specjalista w dziedzinie ikonografii chrześcijańskiej i sztuki mówi o relacji między słowem i obrazem, o sztuce komunikacji, w której obraz prowadzi do słowa, o sztuce sakralnej, która przez wieki była przekazem wiary; odpowiadał na pytania, czy to, co wewnętrzne może być przekazane dzisiaj przez obraz „zewnętrzny", który proponuje przekaz medialny itd.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl