O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem ...


Okładka etui na płytySzkoła Modlitwy Słowem Bożym

 

Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą?
Droga z Janem Chrzcicielem

 

ks. Piotr Szyrszeń SDS
duszpasterz CFD w Krakowie,
kierownik duchowy i rekolekcjonista,
wykładowca WSD Salwatorianów

 

 

Zapamiętano Jana jako „chrzciciela”, jako człowieka, który radykalnie wypełniał życiowe powołanie. Na pustyni uczył się słuchania Boga. Potrafił rozpoznać Mesjasza w „zwykłym” Człowieku. Wpatrzony w „Tego, który ma przyjść” i pragnący wzrastania tych, którzy do niego przychodzili. Wierny Bogu i człowiekowi aż po męczeństwo.

Podążając drogą proroka znad Jordanu, szukamy odpowiedzi na pytania: Jak rozeznać i wypełniać wolę Bożą w codzienności? Jak pomagać w tym własnym dzieciom, wychowankom i penitentom? Jak pozostać wiernym Prawdzie w świecie przenikniętym relatywizmem moralnym?

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Sprawiedliwi wobec Boga. Mój obraz Boga.
  (Łk 1, 5-25.57-66.80)
 • Konferencja II:
  Co mamy czynić? Moja codzienność
  (Łk 3, 1-20)

 • Konferencja III:
  Czego szukacie? Moje pragnienia i decyzje
  (J 1, 19-42)
 • Konferencja IV:
  Pozwól teraz. Moje opory i słuchanie Słowa
  (Mt 3, 13-17)
 • Konferencja V:
  Wszyscy idą do Niego. Towarzyszenie w dojrzewaniu
  (J 3, 22-30)
 • Konferencja VI:
  We własnej krwi ochrzczony. Wierność do końca
  (Mt 11, 2-7; Mk 6, 14-29)

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w CFD Salwatorianów w Krakowie (2-4 XII 2011).

 

Okładka etui na płyty
pierwotnie nagrania były dostępne na płytach CD

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl