O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Adwent z BIBLIA.WIARA.PL: "Tęsknota za Ojcem" - Krzysztof Won ...


T ę s k n o t a   za   O j c e m
Rekolekcje adwentowe - biblia.wiara.pl
11-16 grudnia 2011 r.

Redakcja serwisu biblia.wiara.pl w czasie Adwentu, w dniach 11-16 grudnia 2011 r., udostępnia nagrania konferencji ks. Krzysztofa Wonsa SDS pt. "Tęsknota za Ojcem".

zob. Adwent 2011 z biblia.wiara.pl.

Jest to nagranie sesji formacyjnej pod tym samym tytułem przeprowadzonej w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 26-28 listopada 2010 r.

zob. punkty do osobistej modlitwy w oparciu o "Ojcze nasz".

---------------------------------------------------

Zachęcamy do skorzystania z nagrań i publikacji książkowej oraz innych nagrań:

oraz innych spotkań zorganizowanych w naszym domu w 2011 r.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl