O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Blask Bożego Narodzenia (książka) - Nataša Govekar ...


 
 

Blask Bożego Narodzenia

Nataša Govekar
teolog ze specjalizacją z misjologii,
absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego,
należy do Centrum Aletti w Rzymie

 

 

--- --- --- --- ---

Ze Wstępu

Każdemu z nas Boże Narodzenie kojarzy się ze śpiewem, tradycją rodzinną, obrazami i smakami, które to święto wzbogacały od naszego dzieciństwa. Żłóbek, śnieg, pasterze, Trzej Królowie – wszystko tworzyło ‘bajeczny’ klimat. Jednak Boże Narodzenie nie jest bajką. Jest faktem historycznym znanym nam z opowiadania ewangelistów Mateusza i Łukasza, którzy nie opisują go jak kronikarze, lecz starają się znaleźć duchowy sens wydarzeń, które miały miejsce w dzieciństwie Jezusa. Celem ich twórczości nie jest opisanie ziemskiego życia Chrystusa, lecz przedstawienie Jego Boskiego pochodzenia i Jego misji. Już na samym początku Ewangelii znajdziemy wszystkie istotne punkty odniesienia, pozwalające poznać Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka w Jego uniwersalnej misji Odkupiciela świata, tematy: Emmanuela, czyli „Boga z nami”, teofanii, odrzucenia przez swoich i otwarcia się na pogan, niewinnej krwi, chwały… (…)

Wiele elementów z historii Bożego Narodzenia, znanych pierwszym chrześcijanom, nie znalazło się w Ewangeliach Mateusza i Łukasza, lecz jest strzeżonych przez tradycję, co znajduje wyraz w sztuce i literaturze chrześcijańskiej. Chcemy w tej książce, poprzez zestawienie obrazów oraz krótkie komentarze, odnaleźć tę perłę ukrytą w bogatej tradycji artystycznej i patrystycznej, którą Pracownia Sztuki Duchowej w Centrum Aletti odczytuje na nowo.


Do komentarzy i obrazów dołączona została refleksja na temat Wcielenia, głównego dogmatu naszej wiary, który ma związek ze świętem Bożego Narodzenia i ikoną Narodzenia.

Pragniemy, aby ta książeczka z cyklu ‘Obrazy’ była pomocna przy snuciu refleksji o tym wszystkim, co zostało nam objawione o Wcieleniu Syna Bożego, przy przeglądaniu fragmentów biblijnych, do których te obrazy i wiersze zapraszają, a nawet przy medytacji i modlitwie osobistej lub wspólnotowej przygotowującej do świąt Bożego Narodzenia.
 
--- --- --- --- ---

 Zamówienia na książki (na terytorium Polski) przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie tel. (0-12) 269 23 97 lub (0-12) 254 60 60 lub tel. kom. 694 448 170. Materiały zostaną przesłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Fax dostępny w godzinach pracy CFD.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl