O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Chodź ze Mną, a zobaczysz jeszcze więcej niż to... ...


Chodź ze Mną, a zobaczysz jeszcze więcej niż to...

 

Bogu ogromne dzięki, że dane mi było po raz kolejny uczestniczyć w ćwiczeniach ignacjańskich. Tym razem był to trzeci tydzień. Jechałam do mojego kochanego krakowskiego Domu, jak nazywam Centrum Formacji Duchowej, z wielką tęsknotą w sercu i to tęsknotą za spotkaniem z Tym, z którym podczas tych zmagań rekolekcyjnych, miałam dzielić niezwykle trudną Drogę - drogę, która w przeciwieństwie do innych dróg wiedzie zawsze prosto i prowadzi ku dobru.

W klimat rekolekcji wchodziłam powoli, lecz wytrwała modlitwa, medytacja i kontemplacja oraz wyjątkowo mądre prowadzenie mnie przez ojca duchowego sprawiły, że coraz głębiej kroczyłam z Jezusem poprzez Jego Mękę aż do śmierci krzyżowej. Czułam, jak powoli zmienia się wszystko we mnie, cały świat zewnętrzny przestaje istnieć, liczy się tylko ON (Pan) i to, co On mówi do mnie w swoim Słowie, w tych po ludzku niewyobrażalnych cierpieniach Boga-Człowieka.

Tak było przez kilka wspaniałych dni. Chciałam, aby to doświadczenie nigdy się nie skończyło. Lecz teraz wiem, że pójście za Jezusem, opowiedzenie się po Jego stronie, zawsze prowadzi do czegoś więcej i okaże się, że Jego obietnica: „zobaczysz jeszcze więcej niż to” spełnia się i zawsze będzie procentować większym przylgnięciem do Niego, a to czego mogę spodziewać się, przerasta moje najśmielsze wyobrażenia. Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy, wystarczy być gotowym i otwartym na Jego Słowo!

Dziękuję, że mogę do cudownego miejsca, jakim jest CFD, wracać, przeżywając nie tylko rekolekcje i sesje, ale żyć i oddychać atmosferą niezwykłego ciepła i serdeczności, co jest zasługą wspaniałych gospodarzy, ojców salwatorianów
.
 
 

Anna M.
uczestniczka ćwiczeń ignacjańskich
28 grudnia 2011 - 5 stycznia 2012 r.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl