O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 54 - Biblijni świadkowie wiary - ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 54

 

Biblijni świadkowie wiary

  abp Bruno Forte
metropolita Chieti-Vasto we Włoszech,
członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultor Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności Chrześcijan
rekolekcjonista Jana Pawła II w 2004 roku,

 
 

Przekazujemy do rąk Czytelników 54. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawierający zapis rekolekcji dla księży, które abp Bruno Forte prowadził z okazji Roku Kapłańskiego.  Rekolekcje „Podążając za Tobą... Lectio divina z Abrahamem, Mojżeszem, Maryją, Pawłem i Janem” odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 29-31 stycznia 2010 r.

*** *** ***
*** *** ***

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Włoski arcybiskup Bruno Forte, ostatni rekolekcjonista Jana Pawła II, na zaproszenie salwatorianów z Centrum Formacji Duchowej gościł w Krakowie z okazji Roku Kapłańskiego. Przez trzy ostatnie dni stycznia roku 2010, Metropolita Chieti-Vasto, głosił w CFD rekolekcje dla ponad stu polskich księży posługujących w ojczyźnie i poza jej granicami. Z poruszającą żarliwością mówił o wierze w moc Słowa: „Jesteśmy tutaj, aby spotkać Słowo! Słowo Boga to Słowo miłości. Zwłaszcza dzisiaj „Istnieje ogromna tęsknota za Słowem”.

Arcybiskup Forte nazwał obecny wiek czasami „samotności w tłumie”. Żyjemy w tłumie i jednocześnie pozostajemy samotni. Samotność poszerza się także przez Internet. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, długie godziny spędza przed Internetem sądząc, że rozmawiają z innymi, a tymczasem pozostają samotni, bez rzeczywistej komunii. Słowo Boże to dobra nowina dla wszystkich samotnych. Chce wejść w ludzkie serce. Czy czujemy w sobie żar Słowa, gdy głosimy je innym”? – pytał z przejęciem. Czy Słowo rozpala nasze serca? Przepowiadanie Słowa nie może być martwym powtarzaniem słów, lecz ogniem, który płonie i rozpala innych. Jeśli słowa, które głosimy nie rozpalają serc słuchaczy, to znak, że nie głosimy Słowa Boga, ale nasze ludzkie. „Moralizowanie, mówienie abstrakcyjne, to strata czasu” – powtarzał. 

Musimy sprawić, by rozbrzmiewał prawdziwy głos Ewangelii.  Nie głosimy „coś” – mówił z mocą Rekolekcjonista – my głosimy „Kogoś”. Chrześcijaństwo to nie ideologia, to nie doktryna, ale to Osoba, to Żyjący, który pragnie z nami spotkania!  My, księża, podobnie jak każdy wierzący jesteśmy biednymi ateistami, którzy próbują codziennie na nowo wierzyć.

Każdą konferencję kończył pytaniami do rachunku sumienia i osobistej modlitwy: „Dla kogo żyję?. Kim jest Chrystus naprawdę dla mnie? Czy jest Żyjącym, którego spotkałem i z którym chcę być? Czy Jezus jest moją jedyną racją życia”. Czy jestem gotów powiedzieć Mu moje „tak” na zawsze? Arcybiskup Forte zapalał uczestników do głębokich przemyśleń: „Wiara nie jest grą intelektualną. Wiara to stracić wszystko dla Niego. Wiara to kochać Jezusa ponad wszystko i dać się ukochać przez Niego”. Prowokował i niepokoił: „Można żyć nie wiadomo dlaczego. Ale nie można żyć nie wiadomo dla kogo”. Głosząc z mocą Słowo stworzył ujmujący klimat pustyni, ciszy i medytacji Słowa. 

Na zakończenie rekolekcji odpowiadał na pytania uczestników dotyczące Biblii, dylematów duszpasterskich i aktualnych wydarzeń z życia Kościoła. Czego oczekuje Ekscelencja od księży w swojej archidiecezji? – zapytał jeden z uczestników. Aby nade wszystko prawdziwie kochali Jezusa i ludzi – odpowiedział.

Podczas Mszy św. kończącej rekolekcje jeszcze raz, z ujmującym żarem głosiciela Słowa, wezwał do posługi miłości: do miłości dawnej, miłości wiernej, miłości ciągle nowej. Po rekolekcjach, w krótkim osobistym świadectwie, napisał: „Przeżyłem rekolekcje z polskimi kapłanami w Krakowie jako prawdziwy czas łaski. Wielkie skupienie, nieustanna adoracja przed Jezusem Eucharystycznym ułatwiły mi zadanie, by z milczenia wytrysnęło słowo medytacji, przyjmowanych w naprawdę przykładnej postawie zasłuchania i uległości. Czas tego dzielenia się był krótki, ale rekompensowała to jego intensywność. Oby Pan sprawił, by to doświadczenie łaski i pokoju jeszcze długo przynosiło owoce”.

Rekolekcje były dla uczestników wielkim wydarzeniem i przeżyciem. „Od pierwszych słów Prowadzącego dałem się porwać jego myśleniu czyli zakochaniu się w Słowie Bożym” – zwierzył się jeden z uczestników. Z wielką radością, za życzliwą zgodą Autora, publikujemy wygłoszone przez niego konferencje, które, jestem głęboko przekonany, w swym żywym i pełnym miłości przesłaniu trafią nie tylko do serc księży, ale do wszystkich, którzy poszukują duchowego żaru, dla rozpalenia się w miłości do Boga Biblii i do Jego Słowa.

Arcybiskup Bruno Forte, jest jednym z najwybitniejszych teologów naszych czasów, profesorem teologii dogmatycznej, autorem licznych publikacji z zakresu teologii, filozofii i duchowości, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultorem Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności chrześcijan. Przewodniczył komisji przygotowującej dokument "Pamięć i pojednanie”", który towarzyszył prośbie Jana Pawła II o przebaczenie grzechów Kościoła w Jubileuszowym Roku 2000. W 2004 roku przeprowadził w Watykanie rekolekcje wielkopostne dla Jana Pawła II i współpracowników Kurii Rzymskiej.

Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD - Kraków

 

*** *** ***
*** *** ***

Spis treści

 

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Wprowadzenie w słuchanie Słowa Bożego
  • Abraham i akeda
  • Mojżesz wyzwoliciel
  • Droga wiary Maryi
  • Święty Paweł
  • Święty Jan - kontemplatyk miłości
  • Pytania i odpowiedzi

 

*** *** ***
*** *** ***

*** *** ***
*** *** ***
 

ZOB. RÓWNIEŻ

relacje bieżące z rekolekcji:

Rekolekcje kapłańskie „Podążając za Tobą…” 29-31 stycznia 2010 (1 dzień).

Rekolekcje kapłańskie „Podążając za Tobą…” 29-31 stycznia 2010 (2 dzień)

Rekolekcje kapłańskie „Podążając za Tobą…” 29-31 stycznia 2010 (3 dzień)


refleksje po spotkaniu:

Jako księża bardzo potrzebujemy w biskupie ojca, wierzącego ojca…
Podsumowanie rekolekcji kapłańskich z abpem Bruno Forte

Jesteśmy 'biednymi ateistami', którzy codziennie próbują na nowo uwierzyć
Reflesja po rekolekcjach polskich księży z abpem Bruno Forte

Gość Niedzielny: Wiara to ogień. Rozmowa z abp. Bruno Forte


informacje o rekolekcjach (wybrane):

Rekolekcje abp. Forte dla polskich księży. Śladami Jana Pawła II [Esercizi spirituali di Forte ai preti polacchi. Sui passi di Wojtyla]

Agencja ZENIT: "La centralidad de la Palabra de Dios en la vida del creyente. Ejercicios espirituales para sacerdotes dirigidos por monseñor Bruno Forte" [Centralne miejsce Słowa Bożego w życiu wierzącego. Rekolekcje kapłańskie prowadzone przez arcybiskupa Bruno Forte]

Agencja ZENIT: "Archbishop Forte Leads Polish Priests in Prayer. Preaches Spiritual Exercises in John Paul II's Homeland" [Arcybiskup Forte przewodniczy modlitwie polskich kapłanów. Głosi rekolekcje w kraju Jana Pawła II]


nagrania konferencji:

Podążając za Tobą... Lectio divina z Abrahamem, Mojżeszem, Maryją, Pawłem i Janem (płyty CD) - abp Bruno Forte

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl