O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   









  Życie duchowe i codzienność. Marta, Maria... i ja (książka) - ...


Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej

Seria: Modlitwa Słowem Bożym
 

Życie duchowe i codzienność.
Marta, Maria... i ja.
Kraków 2011 - wydanie...

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

Książka księdza Krzysztofa Wonsa SDS "Życie duchowe i codzienność" to nie tylko bogaty w treść przyczynek do egzegezy fragmentu Ewangelii według św. Łukasza opowiadającego o odwiedzinach Jezusa u dwóch sióstr w Betanii. To także wspaniały przewodnik po codzienności ubranej w Słowo Boże, zatem już wcale niecodziennej, bo przeobrażonej, natchnionej.

Biorąc za punkt wyjścia biblijną historię, Autor szuka odpowiedzi na pytanie: Co Słowo – w tym konkretnym przypadku – mówi do mnie i o mnie? Jak „czyta” mnie samego i moje życie? Stąd podtytuł książki: "Marta, Maria... i ja" – jako zaproszenie, by pójść drogą rozważań o życiu duchowym w codzienności, w mojej codzienności.

Książka stanowi pokłosie sesji formacyjnej pt. "Marta, Maria... i ja. Życie duchowe i codzienność'" zorganizowanej w dniach 30 listopada - 2 grudnia 200.. r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Konferencje zostały również utrwalone w formie nagrań na płytach CD: Życie duchowe i codzienność. Marta, Maria i ja (płyty CD) - ks. Krzysztof Wons SDS.

--- --- --- --- ---

...:
 • ...
 • ...
  ...
 • ...
  ...
 • ...
  ...
 • ...
  ...
 • ...
  ...
 • ...
  ...
 • ...
  ...

--- --- --- --- ---

 Zamówienia na książki (na terytorium Polski) przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie tel. (0-12) 269 23 97 lub (0-12) 254 60 60 lub tel. kom. 694 448 170. Materiały zostaną przesłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Fax dostępny w godzinach pracy CFD.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl