O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rozmowy w Centrum: wywiad z ks. Waldemarem Chrostowskim< ...


Rozmowy w Centrum:
wywiad z ks. Waldemarem Chrostowskim


W dniach od 10 do 13 listopada 2011 r. odbyły się VIII Dni Duchowości Biblijnej pod hasłem „Twoje Słowo daje mi życie”. Zasadniczą, weekendową, część tego spotkania, poświęconą Księdze Powtórzonego Prawa, prowadził  ks. Waldemar Chrostowski, biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych.

Biblista z Warszawy, pełniący od 2003 r. funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pięciokrotnie gościł w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie prowadząc wykłady lub spotkania o charakterze biblijnym. Pobyt w listopadzie 2011 r. stanowił również okazję do rozmowy i wywiadu, który prezentujemy. Wywiad przeprowadził Krzysztof Wons SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej.KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl