O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Siedem proroctw. Księga Apokalipsy (MP3) - o. Marie Jacques d ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

 

Siedem proroctw.
Księga Apokalipsy

(MP3)


o. Marie Jacques de Belsunce
przynależy do Wspólnoty św. Jana we Francji
filozof, wieloletni mistrz nowicjatu,
kierownik duchowy i rekolekcjonista

 

Apokalipsa jest księgą wizji pełnych nadziei. Uczy od­czy­tywać teraźniejszość w perspektywie przy­sz­ło­ści. Pro­roctwa kierowane do Kościoła w kry­zy­sie, ma­ją po­­­móc przekroczyć trudności i szukać osta­tecz­n­ego sensu ludzkich wydarzeń.

Nagrania dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Marie Jacques de Belsunce prowadził trzy sesje modlitewne i biblijne: „Droga do wewnętrznej ciszy, medytacji i adoracji” (1-3 maja 2000); „Rekolekcje ze św. Janem, umiłowanym uczniem Jezusa” (16-18 listopada 2001) oraz „Księga Apokalipsy. Siedem proroctw” (15-17 kwietnia 2005).

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Janowe spojrzenie na Kościół  i upomnienie siedmiu kościołów .
   
 • Konferencja II:
  Efez i Smyrna:  gorliwość kontemplacyjna i świadectwo.
   
 • Konferencja III:
  Pergamon i Tiatyra:  życie apostolskie i dzieła miłosierdzia.
    
 • Konferencja IV:
  Proroctwa do Kościołów  w Sardes, Filadelfii i Laodycei.
   
 • Konferencja V:
  Pieczęcie i trąby.
    
 • Konferencja VI:
  Dwaj świadkowie:  wielkie światło na rok Eucharystii.
 • Pytania i odpowiedzi.

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl