O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Giovanni Dal Piaz OSBCam ...


 Giovanni Dal Piaz OSBCam

- przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), socjolog religii. Wykłada socjologię i socjologię religii w Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire w Veronie. Jest również zaangażowany jako ekspert przy radzie głównej konferencji wyższych przełożonych zakonnych we Włoszech.

W dniach 15-17 maja 2012 roku Giovanni Dal Piaz OSBCam prowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie sesję poświęconą odnowie życia zakonnego i adresowaną do wyższych przełożonych męskich i żeńskich instytutów zakonnych, zarządów lokalnych i odpowiedzialnych za formację: "Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?". Z doświadczenia włoskiego kameduły skorzystali również formatorzy diecezjalni i zakonni podejmujący formację w ramach Szkoły Wychowawców WSD 2011-2013 (21-22 maja 2012 r.).

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl