O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziew ...


Okładka etui na płytySzkoła Wiary

Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba
(MP3)

Maria Campatelli, Nataša Govekar
Marko Ivan Rupnik SJ
i Michelina Tenace
(Centro Aletti - Rzym)

Joachim Stencel SDS, Piotr Szyrszeń SDS
i Krzysztof Wons SDS
(Centrum Formacji Duchowej - Kraków)

 

Sesja w ramach Szkoły Wiary. Proponuje konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z newralgicznymi pytaniami o wiarę chrześcijańską z odwołaniem do tradycji Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Rozważania w czterech perspektywach: Słowo Boże - dogmat - życie świętych - sztuka sakralna, wprowadzają w tematy wiary Kościoła niepodzielonego, duszpasterstwa i formacji w Kościele naszych czasów.

Spotkanie w Szkole Wiary przybliża proces kształtowania się i treść dogmatu o Matce Boga. Rozważamy wydarzenie Wcielenia z perspektywy trynitarnej ukazując prawdę o Bogu i człowieku, jaka zostaje nam objawiona, gdy „Bóg stał się człowiekiem”. Kontemplując Maryję, czczoną w liturgii Kościoła jako „zawsze Dziewicę”, która za sprawą Ducha Świętego stała się Matką, przyglądamy się tajemnicy Kościoła, który „także słusznie nazywany jest matką i dziewicą”, rodzi bowiem dziewiczo swoje dzieci. Spotkanie jest okazją do przyjrzenia się, w jaki sposób tajemnica Wcielenia i zbawienia jest wyrażana w ikonografii i sztuce sakralnej. Proponujemy wprowadzenia do modlitwy Słowem: Łk 1, 26-38; Mt 2, 1-11 oraz Dz 1, 12-14.

Tematy konferencji:

 1. Dogmat o Matce Boga (M. Tenace)
 2. Tajemnica Wcielenia w Ikonografii Maryjnej (N. Govekar)
 3. Wprowadzenie do lectio divina: Łk 1, 26-38 (J. Stencel SDS)
 4. Maryja jest matką, gdyż jest dziewicą (M. Rupnik SJ)
 5. „I stał się człowiekiem” – Wcielenie objawia Boga (M. Campatelli)
 6. Wcielenie – wydarzenie trynitarne (M. Tenace)
 7. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)
 8. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 2, 1-11 (P. Szyrszeń SDS)
 9. „I stał się człowiekiem” – Wcielenie objawia człowieka (M. Campatelli)
 10. Duch Święty stwarza Ciało Sakramentalne Chrystusa (M. Campatelli)
 11. Zbawienie Adama w Ikonografii Wcielenia (N. Govekar)
 12. Kościół rodzi dziewiczo swoje dzieci (M. Rupnik SJ)
 13. Wprowadzenie do lectio divina: Dz 1, 12-14 (K. Wons SDS)

Prowadzący:

Maria Campatelli  - teolog, dyrektorka wydawnictwa Lipa związanego z misją Centrum Badawczego Ezio Aletti, do którego również należy; Nataša Govekar - teolog ze specjalizacją z misjologii należąca do Centro Aletti; Marko Ivan Rupnik SJ - teolog, wykładowca duchowości chrześcijańskiego Wschodu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; dyrektor Centrum Badawczego Ezio Aletti; rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji; autor wielu projektów i współwykonawca mozaik m.in. w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie;  Michelina Tenace - teolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie należąca do Centro Aletti;

Joachim Stencel SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz CFD w Krakowie; Piotr Szyrszeń SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz CFD w Krakowie; Krzysztof Wons SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, dyrektor CFD w Krakowie, autor publikacji poświęconych lectio divina;

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Wiary w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (7-10 czerwca 2012 r.).

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl