O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak radzić sobie z kryzysem w małżeństwie i rodzinie? (MP3) - ...


Szkoła Kierownictwa Duchowego

Jak radzić sobie z kryzysem
w małżeństwie i rodzinie?
(MP3)
 

Wiesława Stefan
pedagog, wykładowca w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego,
zaangażowana w poradnictwie i w terapii rodziny, autorka publikacji dot. zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego.


 

W najbardziej szczęśliwym małżeństwie nie sposób uniknąć konfliktów. Największym problemem nie jest pojawienie się konfliktu, ale to, czy potrafimy go rozwiązać, bowiem przedłużająca się sytuacja konfliktowa prowadzi do kryzysu. Jest on sygnałem, że nasze życie małżeńskie i rodzinne wymaga przebudowy. Jak sobie radzić z pojawiającym się kryzysem w małżeństwie i rodzinie?

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju miłości w małżeństwie.
 • Konferencja II:
  Wpływ doświadczeń z dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne.
 • Konferencja III:
  Różnice psychiczne między kobietą i mężczyzną, a budowanie jedności w małżeństwie.
 • Konferencja IV:
  Komunikacja w małżeństwie; sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Konferencja V:
  Rozwój więzi psychoseksualnej w małżeństwie oraz przyczyny niepowodzeń i braku satysfakcji we współżyciu seksualnym.
 • Konferencja VI:
  Niezgodność postaw rodzicielskich jako źródło konfliktów małżeńskich.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl