O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Jeremiasz - człowiek „zawłaszczony” przez Słowo ( ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Jeremiasz - człowiek
„zawłaszczony”
przez Słowo
(MP3)

  

ks. Alessandro Pronzato
 pisarz, dziennikarz, rekolekcjonista,
autor książek tłumaczonych
na kilkadziesiąt języków świata.

 

Historia Jeremiasza przedstawia prawdziwy dramat człowieka roz­mi­łowanego w ojczyźnie i wiernego swojemu Bogu, który – para­dok­sal­nie – powierza mu misję głoszenia swego Słowa wśród naro­du izra­el­skiego. Jeremiasz przeżywa męczarnie patrząc z prze­ra­że­niem na ze­psucie narodu. Uznany za zdrajcę, upokorzony, wy­gnany przez krew­nych, został też pozbawiony możliwości założenia ro­dziny. Był prze­klęty, prześladowany i torturowany, ale Bóg wywyż­szył go przez jego wierność w powołaniu i głoszeniu Bożego Słowa.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Kim jest prorok?
 • Konferencja II:
  Ludzki profil Jeremiasza.
 • Konferencja III:
  „Przecież nie umiem mówić,  bo jestem młodzieńcem” (Jr 1, 6).
 • Konferencja IV:
  Słowo Boga w Jeremiaszu.
 • Konferencja V:
  Kryzys i droga krzyżowa Jeremiasza.
 • Konferencja VI:
  „Pamiętam twoją miłość” (Jr 2, 2).

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl