O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Król Dawid. I i II Księga Samuela (MP3) - Bruna Costacurta


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Król Dawid.
I i II Księga Samuela

(MP3)
 

Bruna Costacurta
wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,
prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne
.

 

Biblijna historia powołania, w której radość z niezasłu­żo­ne­go wybraństwa przeplata się z poczuciem kruchości i zawiścią blis­kich, godność królewska ze zdradą powołania, drama­tycz­na ucieczka z powrotem do pierwotnej wierności. Sesja, która pomoże przemodlić osobistą historię życia i powołania.

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Saul i Dawid: odrzucenie i wybór.
 • Konferencja II:
  Gigant i pasterz: walka Dawida z Goliatem i prześladowanie przez Saula.
 • Konferencja III:
  Tajemnicze drogi Boga: Dawid zostaje królem.
 • Konferencja IV:
  Zdradzony wybór: grzech z Batszebą.
 • Konferencja V:
  Miecz w serce: bunt Absaloma.
 • Konferencja VI:
  Dawid: figura mesjańska.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl