O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Otwarte spotkanie grupy Sychar: 14 IX 2012 ...


Otwarte spotkanie grupy Sychar
piątek, 14 września 2012 r.

Otwarte spotkanie grupy Sychar we wrześniu 2012 roku odbędzie się w domu Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16 w piątek 14 września 2012 r. o godz. 17.00.

W czasie spotkania grupy Sychar w piątek 14 września 2012 r. o godz. 17.00 rozważane będą teksty Liturgii Słowa przypadającego na ten dzień Święta Podwyższenia Krzyża Świętego:

  • Pierwsze czytanie:
    Lb 21, 4b-9 Wąż z brązu znakiem ocalenia
  • Psalm responsoryjny:
    Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b)
  • Ewangelia:
    J 3, 13-17 Krzyż narzędziem zbawienia

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl