O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Osobiste spotkanie z Chrystusem. List do Rzymian (płyty CD) - ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Osobiste spotkanie z Chrystusem.
List do Rzymian
(płyty CD)

ks. Edward Staniek
patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista

 

Św. Paweł przeżył osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Oddał się do Jego dyspozycji i zwiastował Żydom i poganom możliwość takiego spotkania jako jedynej szansy na wejście w pełnię szczęścia doczesnego i wiecznego. W Liście do Rzymian odsłania bogactwo tego spotkania zawarte w akcie zbawczej wiary. Sesja jest zapro­szeniem do pogłębionej lektury listu św. Pawła oraz zachęca do przejścia razem z nim drogi do osobistego spotkania z Chrystusem.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Spotkanie z Jezusem i nasze powołanie.
 • Konferencja II:
  Grzech jako rozstanie z Bogiem Stwórcą i naszym Ojcem.
 • Konferencja III:
  Łaska wiary, to spotkanie z Ojcem i Chrystusem.
 • Konferencja IV:
  Spotkanie z Jezusem i synostwo Boże.
 • Konferencja V:
  Spotkanie z Jezusem w miłości wzajemnej (braterskiej).
 • Konferencja VI:
  Spotkanie z Jezusem w Jego naśladowaniu.

 

Prowadzący: ks. Edward Staniek - patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista, twórca krakowskiej szkoły homiletycznej.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji w ramach Szkoły Biblijnej organizowanej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl