O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Umocowani w Słowie (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS


Biblioteka "Pastores"


Umocowani w Słowie
 

Wydawnictwo Bernardinum
Pelplin
2012

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

Książka jest owocem kilkunastu lat współpracy Autora z kwartalnikiem "Pastores". Rdzeniem zebranych dwudziestu jeden artykułów, medytacji, rozważań w formie lectio divina, pozostaje słowo Boże, bez którego nie ma życia, rozwoju i formacji powołanych. Ono - zaświadcza Krzysztof Wons SDS - "pragnie z nami żywej relacji i szuka drogi do naszego serca. Chce ożywiać i przemieniać". Na mocy Bożego słowa ma się również opierać słowo głoszone innym. Książka ukazała się w ramach serii "Biblioteka Pastores" nakładem wydawnictwa Bernardinum.

--- --- --- --- ---

"Krzysztof Wons SDS od samego początku istnienia kwartalnika ["Patores"] przyjmował zaproszenia do pisania tekstów. Robi to zawsze wielkodusznie, mimo iż sam kieruje ośrodkiem i pismem formacyjnym. Jego otwartość na współpracę daje się szczególnie zauważyć. Czytelnicy zwracają uwagę, iż jest to autor poszukujący, słuchający, medytujący. Stawia wiele pytań sobie i innym. Nawiązując do trudnych czy nawet dramatycznych doświadczeń pasterzy, robi to w niezwykle delikatny sposób przy całkowitym przekonaniu, że słowo Boże niesie światło i moc nowego życia, które na co dzień daje radość i szczęście z bycia powołanym.
 
Mając na uwadze powyższe walory tekstów Krzysztofa Wonsa SDS, Wydawnictwo postanowiło opublikować je w formie książkowej. Tak powstała lektura stanowi ważny przyczynek do teologii słowa Bożego i czerpania z niego w formacji kapłańskiej".

Kazimierz Pek MIC, Przedmowa (fragm.)

--- --- --- --- ---

 
zob. również: www.bernardinum.com.pl.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl