O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Głos z pustyni. Homilie z Centrum Formacji Duchowej Salwatori ...


Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej

15-lecie CFD
 

Głos z pustyni.
Homilie
z Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianów w Krakowie
 

(red.)
Piotr Szyrszeń SDS

 

 

 

  

„Na pustyni” domu rekolekcyjnego wypowiadane jest słowo rodzące się ze Słowa i prowadzące do Słowa. Dom rekolekcyjny staje się uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem i Jego Słowem. W niniejszej książce publikujemy wybrane teksty homilii, pochodzące - poza jednym wyjątkiem - z okresu 2009-2012. Pierwszą grupę stanowią homilie wygłoszone przez duchownych prowadzących weekendowe spotkania formacyjne, pochodzących z Polski i z zagranicy, szczególnie z Włoch. Drugą grupę tekstów stanowią homilie kapłanów diecezjalnych i zakonnych zaangażowanych w posługę w czasie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina i ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Zbiór, wydawany z okazji 15-lecia posługi Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, zawiera również kilka homilii duszpasterzy aktualnie posługujących w krakowskim ośrodku formacyjnym.

 

 

*** *** ***
*** *** ***

„Jam głos wołającego na pustyni” (….) – tymi słowami odpowiada Jan Chrzciciel na natarczywe pytania o jego tożsamość stawiane mu przez przychodzących nad Jordan. Słowa proroka znad Jordanu można odnieść również do tożsamości rekolekcjonisty i domu rekolekcyjnego będącego przestrzenią odosobnienia i ciszy stworzoną dla spragnionych słuchania Słowa Bożego. Dom rekolekcyjny, niekoniecznie ulokowany na pustyni, ma być miejscem odosobnienia służącego spotkaniu człowieka z Bogiem i sobą samym. „Na pustyni” domu rekolekcyjnego wypowiadane jest słowo rodzące się ze Słowa i prowadzące do Słowa. W tym sensie dom rekolekcyjny staje się uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem i Jego Słowem (w języku hebrajskim słowo używane na określenie pustyni, „midbar”, zawiera w sobie spółgłoski występujące w terminie „dabar”, oznaczające pełne mocy słowo Boga). W spotkaniu człowieka z Bogiem – według Bożej pedagogii – pośredniczy głos proroka, który przypomina, że idzie za nim Mocniejszy od niego. Głos prowadzącego rekolekcje ma prowadzić uczestników do osobistego spotkania ze Słowem. (…)

W niniejszej książce publikujemy wybrane teksty homilii, pochodzące z okresu 2009-2012 [wyjątkiem są katechezy o Eucharystii, wygłoszone przez kaznodzieję papieskiego w czasie Dni Duchowości Biblijnej w 2005 r., które są przedrukiem z numeru 32 ZFD pt. „Życie w mocy Ducha”]. Publikowane teksty homilii można podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią homilie wygłoszone przez osoby prowadzące weekendowe spotkania formacyjne, szczególnie w ramach Szkoły Biblijnej, Szkoły Kierownictwa Duchowego i Szkoły Wiary. Wybraliśmy homilie biskupów i kapłanów pochodzących z Polski i z zagranicy, szczególnie z Włoch, ale również ze Słowenii czy Francji.

Posługa duchowego towarzyszenia dużym grupom uczestników prowadzonych w CFD ośmiodniowych rekolekcji lectio divina i ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli byłaby niemożliwa bez pomocy wielu osób z różnych środowisk formacyjnych diecezjalnych i zakonnych, męskich i żeńskich, również osób świeckich. Drugą grupę tekstów stanowią wybrane homilie kapłanów diecezjalnych i zakonnych, wspierających nas w posłudze kierownictwa duchowego i głoszenia Słowa, pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej, warszawskiej i wrocławskiej, z diecezji radomskiej i warszawsko-praskiej oraz należących do wspólnot życia konsekrowanego, takich jak: jezuici, misjonarze św. Wincentego a Paulo, pallotyni, saletyni i salwatorianie. Zbiór, wydawany z okazji 15-lecia działalności Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, zawiera również kilka homilii wygłoszonych przez duszpasterzy aktualnie posługujących w naszym domu. (…)

Niech niniejsza książka będzie wdzięcznym prezentem nas, salwatorianów i salwatorianek posługujących w krakowskim Centrum Formacji Duchowej, dla wszystkich, którzy kiedykolwiek korzystali z naszego ośrodka formacyjnego. Ufamy, że skorzystają z niej i osoby duchowne, i świeckie. Oby ta książka – głos z pustyni – przybliżyła wszystkich jej Czytelników do Słowa, które z miłości do nas za sprawą Ducha Świętego stało się ciałem. Niech w nas wszystkich brzmią słowa zachęty biskupa Hippony, św. Augustyna: „Jan jest głosem, ale ‚na początku było Słowo’, czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym. (…) Czyż ten dźwięk niosący słowo nie przypomina ci sam przez się, że ‚potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał’? (…) Trzymajmy się słowa, nie dajmy, aby się ono zagubiło, gdy już poczęło się w tajnikach naszego serca”.

Piotr Szyrszeń SDS
(Wstęp - fragm.)

 

 

*** *** ***
*** *** ***

Spis autorów homilii

I. PROWADZĄCY SESJE FORMACYJNE

  • Raniero Cantalamessa OFM Cap.
  • Amedeo Cencini FdCC
  • ks. Waldemar Chrostowski
  • bp Edward Dajczak
  • abp Bruno Forte
  • Innocenzo Gargano OSB Cam.
  • Wojciech Giertych OP
  • ks. Krzysztof Grzywocz
  • Tadeusz Hajduk SJ
  • ks. Michał Janocha
  • Mieczysław Kożuch SJ
  • abp Piero Marini
  • Augustyn Pelanowski OSPEE
  • o. Jacques Philippe
  • Marko Ivan Rupnik SJ
  • Bogusław Szpakowski SAC

II. TOWARZYSZĄCY W CZASIE REKOLEKCJI

  • Józef Augustyn SJ
  • Daniel Banaszkiewicz SDS
  • Marek Chmielniak SAC
  • Tadeusz Chromik SJ
  • ks. Jerzy Czerwień
  • ks. Sławomir Gregorczyk
  • ks. Tadeusz Huk
  • Piotr Kwiecień CM
  • śp. ks. Tadeusz Kwitowski
  • ks. Dariusz Larus
  • Tomasz Łosiewicz SDS
  • ks. Adam Łuźniak
  • ks. Tadeusz Nowak
  • Krzysztof Samborski MS
  • ks. Piotr Stępniewski
  • ks. Jakub Szcześniak
  • Piotr Ślęczka SDS
  • ks. Tomasz Trzaskawka
  • ks. Piotr Wieczorek

III. DUSZPASTERZE CFD

  • Ryszard Stankiewicz SDS
  • Joachim Stencel SDS
  • Piotr Szyrszeń SDS
  • Krzysztof Wons SDS 

 

„Głos z pustyni. Homilie z Centrum Formacji Duchowej”,
Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl