O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej w 2013 roku - tematyka i warunki pr ...


Zeszyty Formacji Duchowej
Tematyka 2013 - Zakup - Prenumerata

   
  --------------------------------------------------------------------------------
 

TEMATYKA ZFD
w 2013 roku

zima * 58 / 2013
Osobiste spotkanie z Chrystusem 
ks. Edward Staniek


wiosna * 59 / 2013
Jak odzyskać radość życia

Bogusław Szpakowski SAC


lato * 60 / 2013
Mojżesz. Na drogach zaufania
Danuta Piekarz


jesień * 61 / 2013
Duchowość i sny
ks. Krzysztof Grzywocz

  
--------------------------------------------------------------------------------
ZFD w 2012 roku

--------------------------------------------------------------------------------
ZFD w 2011 roku

   

 

--------------------------------------------------------------------------------

spis numerów archiwalnych 1996-2011   

--------------------------------------------------------------------------------

ZAKUP
Zeszytów Formacji Duchowej


Cena jednego egzemplarza nowych numerów w Redakcji - 13,00 zł.
Dla osób nabywających ponad 5 egz. tego samego numeru
przewidziana jest zniżka - 5 %.

Istnieje możliwość nabycia egzemplarzy archiwalnych.
Ceny numerów wcześniejszych wynoszą:

* od nr 13 do 17 -   6,50 zł
* od nr 18 do 29 -   8,50 zł
* od nr 30 do 33 -   9,50 zł
* od nr 34 do 43 - 11,00 zł
* od nr 44 do 49 - 12,00 zł
* od nr 50  .......  - 13,00 zł

  --------------------------------------------------------------------------------

 

PRENUMERATA
Zeszytów Formacji Duchowej
Warunki prenumeraty w 2013 roku

 
Zapisy na prenumeratę trwają przez cały rok.

 

PRENUMERATA KRAJOWA

Cena jednego egzemplarza w prenumeracie - 10 zł;
Prenumerata całoroczna (cztery numery) - 40 zł.
Prenumerata półroczna - 20 zł.
Koszty przesyłki w prenumeracie krajowej pokrywa Wydawca.

Dla osób nabywających ponad 5 egz. tego samego numeru
w prenumeracie przewidziana jest zniżka - 10 %.

  

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Prenumerata zagraniczna jest droższa o koszty przesyłki zagranicznej.
Zeszyty wysyłamy pocztą priorytetową.
Opłaty za cały rok (przy wysyłce 1 egz.) przedstawiają się następująco:

Europa - 92 zł
Ameryka Płn, Afryka - 92 zł
Ameryka Płd, Środkowa - 92 zł
Australia, Oceania - 92 zł

 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  

Będziemy wdzięczni za wszelką dodatkową ofiarę
przesłaną na Fundusz Rozwoju Zeszytów.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Adres Redakcji:

Zeszyty Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269 2397; fax. (0-12) 254 6060
kom. 694 448 170
e-mail: zeszyty@sds.pl 
 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl