O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła (MP3) - kard. G ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna  

 
Powrót do lectio divina.
Nowa wiosna Kościoła
(MP3)
  

kard. Gianfranco Ravasi,
Innocenzo Gargano OSBCam, Amedeo Cencini FdCC,
ks. Waldemar Chrostowski i ks. Krzysztof Grzywocz
oraz
Krzysztof Wons SDS,
Joachim Stencel SDS i Piotr Szyrszeń SDS

  

Z okazji 15. rocznicy posługi Centrum Formacji Duchowej w Krakowie zorganizowało pięciodniową sesję, poświęconą praktyce lectio divina, w której od początku istnienia upatruje drogę duchowej wiosny Kościoła.

  

Tematy konferencji:

I. Cztery Ewangelie jako cztery etapy
dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła

1. Konferencja (kard. G. Ravasi)  
2. Konferencja (kard. G. Ravasi)  
3. Wprowadzenie do lectio: Łk 7, 1-10 (P. Szyrszeń SDS)
4. Konferencja (kard. G. Ravasi)  
5. Konferencja (kard. G. Ravasi)  
6. Pytania i odpowiedzi (kard. G. Ravasi)

II. Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła

7. Głód słowa Pańskiego w Kościele i świecie (ks. W. Chrostowski)
8. Konferencja – cd. (ks. W. Chrostowski)
9. Pytania i odpowiedzi (ks. W. Chrostowski)
10. Wprowadzenie do lectio: Dz 2, 42-47 (K. Wons SDS)
11. Lectio divina – droga wzrastania w wierze w codzienności (A. Cencini FdCC)
12. Konferencja – cd. (A. Cencini FdCC)
13. Pytania i odpowiedzi (A. Cencini FdCC)
14. Słuchanie Słowa i kierownictwo duchowe (ks. K. Grzywocz)
15. Słuchanie Słowa i rozeznawanie duchowe (ks. K. Grzywocz)
16. Pytania i odpowiedzi (ks. K. Grzywocz)

III. Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego

17. Konferencja (I. Gargano OSBCam)
18. Wprowadzenie do lectio: Dz 8, 25-40 (J. Stencel SDS)
19. Konferencja (I. Gargano OSBCam)
20. Konferencja (I. Gargano OSBCam)
21. Konferencja (I. Gargano OSBCam)
22. Konferencja i wprowadzenie do lectio (I. Gargano OSBCam)

 

Prowadzący:

 • kardynał Gianfranco Ravasi  >>>.
  - biblista, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury;
 • o. Innocenzo Gargano Innocenzo Gargano OSBCam >>>.
  - wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich;
 • ks. Waldemar Chrostowski >>>.
  - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW;
 • Amedeo Cencini FdCC >>>.
  - kierownik duchowy, psychoterapeuta;
   
 • ks. Krzysztof Grzywocz ks. Krzysztof Grzywocz >>>.
  - wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista;
     
 •   Danuta Piekarz >>>.
  - biblistka, tłumaczka języka włoskiego;

   
 •   Krzysztof Wons SDS >>>.
  - dyrektor CFD w Krakowie;
   
 •  Joachim Stencel SDS >>>.
  - duszpasterz CFD w Krakowie;
   
 •   Piotr Szyrszeń SDS >>>.
  - duszpasterz CFD w Krakowie
  .
   

Nagrania konferencji dokonano w czasie IX Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (7-11 listopada 2012).

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl