O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 58 - Osobiste spotkanie z Chryst ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 58

 

Osobiste spotkanie z Chrystusem.
List do Rzymian

  

ks. Edward Staniek
patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista

 

 

Przekazujemy do rąk Czytelników 58. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawierający zapis sesji formacyjnej, którą ks. Edward Staniek przeprowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach od 31 sierpnia do 2 września 2012 roku. Spotkanie pt. „Osobiste spotkanie z Chrystusem. List do Rzymian” odbyło się w ramach Szkoły Biblijnej

*** *** ***
*** *** ***

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

W trwającym Roku Wiary oddajemy do rąk Czytelników 58. numer Zeszytów Formacji Duchowej, poświęcony tematowi, można rzec, najbardziej serdecznemu i kluczowemu dla życia wierzącego chrześcijanina. Chodzi o osobiste spotkanie z Chrystusem. Bez więzi z Nim serce chrześcijanina przestaje bić, a wiara przestaje istnieć. Autor rozważań, ks. Edward Staniek, prowadzi nas do serca chrześcijańskiego Credo drogą najpewniejszą: drogą Słowa Bożego. W sposób komunikatywny, konkretny i mężny wydobywa prawdy z kolejnych rozdziałów Listu św. Pawła do Rzymian, stanowiące podstawowe rozdziały życia w wierze. Ksiądz Staniek czyta List do Rzymian z taką prostotą wiary, przystępnością i bezpośredniością, że słuchający od razu, spontanicznie, czuje się w pierwszej osobie jego adresatem. List św. Pawła, bezkompromisowego świadka wiary, jest lustrem dla człowieka wierzącego w Chrystusa.

Wprowadzenie w treść Zeszytu oddajemy samemu Autorowi. Dziękujemy mu za osobiste świadectwo wiary, umiłowanie Kościoła i kompetencję, z jaką pomaga nam podjąć duchową lekturę Listu do Rzymian, będącego bezcennym traktatem o wierze chrześcijanina na kolejnych etapach rozwoju.

Krzysztof Wons SDS

*** *** ***
*** *** ***

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej 
  • Pęk kluczy wiary
  • Warunki odczytania Listu św. Pawła do Rzymian
  • Spotkanie z Bogiem Stwórcą i Panem
  • Zaufanie Bogu
  • Akt wiary Abrahama
  • Spotkanie z Chrystusem Odkupiciclem i Zbawicielem
  • Spotkanie dziecka Bożego z Chrystusem
  • Konsekwencje spotkania z Chrystusem
  • Rola Żydów w dziejach zbawienia

*** *** ***
*** *** ***

Z okazji 15-lecia Centrum Formacji Duchowej
ukazały się :

Zeszyty Formacji Duchowej nr 47:
"Opowieść o tęskniących za domem.
Nowa wiosna Kościoła"
>>>.

książka:
"Dni, które zmieniły moje życie.
Świadectwa"
>>>.

książka:
"Głos z pustyni.
Homilie z Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianów w Krakowie"
>>>.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl