O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bądź uwielbiony Panie w swojej wiernej obecności! ...


Bądź uwielbiony Panie
w swojej wiernej obecności!

 

„Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej” (J 15, 1-2). Te słowa spełniły się na rekolekcjach lectio divina. Pan mnie oczyścił i umocnił swoim Słowem.

W przeciągu dwóch lat od rekolekcji lectio divina w 2010 roku doświadczałam swojej słabości w wierze. Świat codziennych spraw wykradał mi Słowo Boga złożone w sercu na rekolekcjach. Moje niewierności w modlitwie, szczególnie w codziennym rachunku sumienia, rozumianym jako rozeznawanie dokonywane przed Panem, potęgowały proces niszczenia człowieka wewnętrznego we mnie. Strzępy wiary zdawały się być iluzją i naiwnością. Ilekroć starałam się patrzeć na życiowe trudności w świetle Słowa Bożego, doznawałam umocnienia, zaś patrzenie czysto ludzkie przygniatało mnie i odbierało nadzieję. Świat, cierpienie, krzywda i ból zdawał się drwić z wiary. Potrzebowałam Słowa, tęskniłam za Nim, ale zapomniałam, że jest w zasięgu ręki.

Przyszedł rok 2012 i znów mogłam uczestniczyć w rekolekcjach lectio divina. Stając przed Panem odnalazłam się pośród Izraelitów, którzy zapewniają swego Boga o swej wierności, a za chwilę zapominają o Nim i o Jego wielkich cudach, skutkiem czego zaczynają doświadczać śmierci. Pan znów mnie umocnił. Świat nie jest zdolny odebrać mi wiary - obecności Boga pośród ludu - jeśli zachowam wierność wobec TEGO, KTÓRY JEST, i oddam Mu należne miejsce w swoim życiu, czyli miejsce pierwsze! Wtedy nawet pośród śmierci, On staje się Radością, Rozkoszą i Pokojem mego serca.

Bądź uwielbiony Panie w swojej wiernej obecności! Bądź uwielbiony za ewangelizacyjne dzieło salwatorianów! Ave Maria.

Marzena z Rzeszowa
uczestniczka rekolekcji lectio divina
rok 2012

Publikacje z okazji 15-lecia CFD

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl