O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   









  ks. Edward Staniek ...


 ks. Edward Staniek

- kapłan archidiecezji krakowskiej, patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, były rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej (1993-2001), rekolekcjonista i twórca krakowskiej szkoły homiletycznej.

W naszym domu podejmował posługę jako wykładowca w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Kilkakrotnie zapraszany do wygłoszenia wykładów w czasie sesji biblijnych, np. w czasie Dni Duchowości Biblijnej (2004 - „Biblia Księga natchniona” - >>>; 2010 - „Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię”). W ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesje formacyjne: „Osobiste spotkanie z Chrystusem. List do Rzymian” (2012) oraz „Dynamizm życia i szczęścia. Więzienne Listy św. Pawła” (2014).

   

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl