O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Kierownicy duchowi - II ...


 o. Krzysztof Bieliński CSsR - redemptorysta, biblista i wykładowca w Akademii Alfonsjańskiej - Wyższym Instytucie Teologii Moralnej w Rzymie, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie, były rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (2007-2012).

ks. Marek Chmielniak SAC - pallotyn, odpowiedzialny za formację stałą w Prowincji Zwiastowania Pańskiego Pallotynów, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

ks. Jerzy Czerwień - proboszcz parafii pw. św. Kingi w Krakowie, w latach 2003-2011 był przełożonym w WSD Archidiecezji Krakowskiej.

ks. Marek Gątarz - ojciec duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

ks. Wiesław Guła SAC - pallotyn, dyrektor nowicjatu pallotyńskiego w Wadowicach, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 s. Anna Hyszko CHR - jadwiżanka, dyrektorka Ośrodka Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, absolwentka Szkoły Formatorek Zakonnych prz CFD w Krakowie.

ks. Mirosław Kuczała CSMA - michalita, ojciec duchowny w WSD Księży Michalitów w Krakowie, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

ks. Dariusz Larus - ojciec duchowny w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, psychoterapeuta, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

ks. Ryszard Andrezjewski ks. Adam Łuźniak - rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, wykładowca patrologii i języka łacińskiego na PWT we Wrocławiu, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 ks. Paweł Majewski SAC - pallotyn, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 s. Bogna Młynarz ZDCh - wikaria generalna Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, absolwentka Szkoły Formatorek przy CFD w Krakowie.

 ks. Robert Pawlak - proboszcz par. św. Maksymiliana w Józefowie, były ojciec duchowny WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 o. Paweł Przygodzki OSPPE - magister paulińskiego nowicjatu w Leśniowie, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

s. Maria Marta Przywara SSpS - siostra ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, pracuje jako formatorka na Ukrainie.

ks. Grzegorz Puchalski - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 ks. Piotr Stępniewski - wicerektor WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej, absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie.

 ks. Piotr Wieczorek - wychowawca w WSD Archidiecezji Krakowskiej, absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie.

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl