O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ukrzyżowany za nas, zmartwychwstał (MP3) - Maria Campatelli, ...


Okładka etui na płytySzkoła Wiary

Ukrzyżowany za nas,
zmartwychwstał
(MP3)

Maria Campatelli, Nataša Govekar
Marko Ivan Rupnik SJ
i Michelina Tenace
(Centro Aletti - Rzym)

Ryszard Stankiewicz SDS, Joachim Stencel SDS, Piotr Szyrszeń SDS, Krzysztof Wons SDS
(Centrum Formacji Duchowej - Kraków)

 

Sesja Szkoły Wiary podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”, w szczególności z wiarą w Jezusa, który za nas umarł na krzyżu, zstąpił do krainy umarłych, by otworzyć bramy nieba sprawiedliwym, którzy Go poprzedzili, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Rozważania proponowane są w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrzescijańska.

Tematy konferencji:

 1. Pierwsze pisma chrześcijańskie dotyczące Tajemnicy Paschalnej (M. Tenace)
 2. Aspekty ukrzyżowania Chrystusa w sztuce:
  „Widzę Go ukrzyżowanego i nazywam Go królem” (N. Govekar)
 3. Wprowadzenie do lectio divina: J 19, 16-37 (R. Stankiewicz SDS)
   
 4. Zmartwychwstanie w pierwszym okresie rozwoju teologii (M. Tenace)
 5. Nasze  życie z Tajemnicy Paschalnej (M. Rupnik SJ)
 6. Tajemnica Paschalna w naszym życiu (M. Rupnik SJ)
 7. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)
 8. Wprowadzenie do lectio divina: J 19, 38-42; 1 P 3, 18-22 (J. Stencel SDS)
   
 9. Zstąpienie do piekieł, cz. I:
  Najniższy punkt kenozy (M. Campatelli)
 10. Zstąpienie do piekieł, cz. II:
  „Wstąpiwszy na wysokości zabrał ze sobą jeńców” (M. Campatelli)
 11. Aspekty zmartwychwstania Chrystusa w sztuce (N. Govekar)
 12. Wprowadzenie do lectio divina: J 20, 1-2.11-18 (P. Szyrszeń SDS)
 13. Paschalne oczy i codzienność (K. Wons SDS)
 14. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)

Prowadzący:

Maria Campatelli - teolog, dyrektorka wydawnictwa Lipa związanego z misją Centrum Badawczego Ezio Aletti, do którego również należy; Nataša Govekar - teolog ze specjalizacją z misjologii należąca do Centro Aletti; Marko Ivan Rupnik SJ - teolog, wykładowca duchowości chrześcijańskiego Wschodu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; dyrektor Centrum Badawczego Ezio Aletti; rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji; autor wielu projektów i współwykonawca mozaik m.in. w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie; Michelina Tenace - teolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie należąca do Centro Aletti;

Ryszard Stankiewicz SDS; Joachim Stencel SDS; Piotr Szyrszeń SDS; Krzysztof Wons SDS - duszpasterze Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Wiary w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (30 V - 2 VI 2013).

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl