O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia (płyty CD) - ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia

Bruna Costacurta
wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

  

Księga Wyjścia opowiada o Bogu, który bierze w obronę uciemiężony lud, gdy śmierć zaglą­da mu w oczy. Daje mu charyzmatycznego przewodnika, Mojżesza, aby przeprowadził „wybra­nych” przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Sesja jest zaproszeniem, aby razem Mojżeszem i Izraelitami podjąć drogę przez pustynię: przeżyć wyjście z Egiptu, cudowne przejście przez Morze Czerwone, odnowić przymierze z Bogiem i rozpalić w sobie na nowo tęsknotę za Ziemią Obiecaną.

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Błogosławiony lud narażony na śmierć (Wj 1-2).
 • Konferencja II:
  Wysłanie Mojżesza, pośrednika wyzwolenia (Wj 3nn).
 • Konferencja III:
  Przejście przez morze (Wj 14).
 • Konferencja IV:
  Synaj: teofania, przymierze i Prawo (Wj 19-20).
 • Konferencja V:
  Złoty cielec i wstawiennictwo Mojżesza (Wj 32 i Pwt 9).
 • Konferencja VI:
  Objawienie Boga i zniknięcie pośrednika (Wj 33 i Pwt 34).

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Tłumaczenie z języka włoskiego: Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl