O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA ...


SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA

o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan
(1848 - 1918)
założyciel Rodziny Salwatoriańskiej

Jan Chrzciciel Jordan urodził się 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil (Niemcy). Jest założycielem zgromadzeń zakonnych salwatorianów (8 grudnia 1881 r.) i salwatorianek (8 grudnia 1888 r.). Zmarł w opinii świętości 8 września 1918 r. w Tafers (Szwajcaria). 19 marca 2011 r. został promulgowany dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża, kapłana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. Prosimy o modlitwę w intencji dalszego postępu procesu beatyfikacyjnego i rychłej beatyfikacji.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski..., o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

=== === === === ===

Szkoła Duchowości Ojca Jordana
DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA

 • „Panie, naucz nas modlić się!” (20-22 IV 2018)
  prowadzący: Piotr Szyrszeń SDS
  relacja >>>. homilie >>>. nagrania >>>. ZFD 81 >>>.

 • „Jak prowadzić życie duchowe?” (20-22 V 2016)
  prowadzący: Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS
  info >>>. homilie >>>. nagrania >>>.

 • „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (5-7 XII 2014)
  prowadzący: Piotr Szyrszeń SDS, Józef Tarnówka SDS
  info i punkta >>>. homilie >>>. nagrania >>>.

 • „Poznaj Boga, aby poznać siebie” (7-9 XII 2012)
  prowadzący: Piotr Szyrszeń SDS
  info i punkta >>>. homilie >>>. nagrania >>>.

 • „Między lękiem a ufnością” (16-18 IV 2010)
  prowadzący: Piotr Szyrszeń SDS
  zapowiedź >>>. info i homilie >>>. nagrania >>>.

 

 • „Od apatii do pasji duchowej.
  Duchowość na nasze czasy”
  (13-15 VI 2008)
  prowadzący: ks. Alessandro Pronzato
  info i refleksja po spotkaniu >>>. nagrania >>>.

 • „Jak stawać się silnym pozostając słabym?
  Historia pięknego powołania”
  (13-15 X 2006)
  prowadzący: Michał Piela SDS

=== === === === ===

Promulgacja dekretu potwierdzającego heroiczność cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, stała się inspiracją do przygotowania pełnej biografii czcigodnego sługi Bożego. Uczynił to w oparciu o szeroką bazę źródłową ks. Michał Piela SDS. Pierwszy tom biografii założyciela salwatorianów i salwatorianek ukazuje jego życie i oraz historię założonych instytutów z okresu 1848–1888. Licząca 680 stron publikacja - „Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. cz. I - Życie i dzieło (1848-1918)” - ukazała się początkiem grudnia 2014 r.

Trzy lata wcześniej ukazała się biografia założyciela salwatorianów i salwatorianek autorstwa ks. Alessandro Pronzato „Padre Francesco Maria Jordan. Ha preso in consegna il fuoco”. Wydawnictwo Salwator przygotowało polski przekład tej książki: „Nie możesz spocząć. O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan 1848-1918”, a salwatoriańskie Studio Katolik również audiobook.

   

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl