O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe - Część VII Szkoły Fo ...


Okładka etui na kasety

Dwuletnia Szkoła Formatorek Zakonnych
(2003/2004):

Część VII: Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe
12 kaset

 

 


Tematy wykładów:

J. E. Ks. Bp Andrzej Dzięga
    Wykład wprowadzający w temat sesji.

ks. mgr lic. Franciszkek Jadamus SDS
    Poczucie grzechu, dążenie do nawrócenia, doświadczenie miłosierdzia (VC 95)
    Sakrament Pokuty w życiu osoby konsekrowanej. (VC 95)

ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski
    Kierownictwo duchowe - główne narzędzie formacji (VC 66)
    Towarzyszenie w rozeznawaniu duchowym (VC 66; 95; 105).
    Kierownictwo duchowe i pomoc psychologiczna (VC 70)
    Kierownictwo duchowe w formacji formatorów (VC 66)

Lectio divina do Ewangelii św. Jana
Wiara w przyjaźni z Jezusem

prowadzi ks. Krzysztof Wons SDS

1. "Ty masz słowa życia wiecznego". Oprzeć się na słowie Jezusa
Lectio: J 6,48-71.

2.  "I Ja ciebie nie potępiam". Uwierzyć w Jego przebaczenie
Lectio: J 8,1-11.

3. "Ja jestem dobrym Pasterzem". Powierzyć się Jezusowi
Lectio: J 10,1-18.

4. "Tak, Panie, ja wciąż wierzę..." Uchwycić się wiary w cierpieniu
Lectio: J 11,17-44


5. "A dom napełnił się wonią olejku". Wyznawać wiarę w gestach miłości
Lectio: J 12,1-11

Treści sesji i rekolekcji spotkań odbywających się w naszym domu są aktualnie utrwalane na płytach CD lub w formie MP3. zob. www.sklep.katolik.tv.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl