O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Z tęsknym i ufnym spojrzeniem, aby tylko On mnie nasycał ...


Z tęsknym i ufnym spojrzeniem,
aby tylko On mnie nasycał

refleksja na zakończenie czwartego tygodnia ćwiczeń ignacjańskich w CFD w Krakowie

20 sierpnia 2013

 

Dziś mija kolejna Galilea w moim życiu.
To czas wielkiego uwielbienia w każdym serca biciu.

Najpierw był krzyż przydrożny i kapliczka wiejska,
to pierwsze spotkania z Panem i radość anielska.
Potem błądziłam po krętych drogach w okresie młodości,
po omacku szukałam Pana;
to był czas moich wielu niewierności.

Jednak Boża iskra, gdzieś głęboko się tliła
i o Bożym Miłosierdzie wciąż w sercu mówiła.
Wiele razy wracałam i wciąż odchodziłam,
bo przyjemności ziemskich, wygodne gniazdo uwiłam.

I w końcu życiowa Galilea, została przez Pana mi dana,
to moja duchowa, laskowska Ojczyzna,
tak bardzo przeze mnie umiłowana.
Tutaj wciąż Boga odkrywam i Nim się zachwycam,
z tęsknym i ufnym spojrzeniem,
aby tylko On mnie nasycał.

A w salwatoriańskiej Galilei w czasie rekolekcji
- wiele dobra się działo;
i nigdy nie wypowiem tego, co z Bożego Miłosierdzia
w moim kruchym życiu, tutaj się dokonało.
Więc zginam swe kolana przed Panem
- w pokornym uniżeniu -
i trwając wraz z Maryją w dziękczynnym uwielbieniu
- MAGNIFICAT chcę wyśpiewać całym swoim życiem,
z żarem ofiarnej miłości, wraz z serca biciem.

N.N.
uczestniczka ćwiczeń ignacjańskich
14-22 sierpnia 2013

Publikacje z okazji 15-lecia CFD

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl