O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Inauguracja zajęć Szkoły Wychowawców WSD z udziałem abpa Cels ...


„«Głosiciel i apostoł»
to nie jest jedynie urząd,
ale definicja samej osoby”

Inauguracja zajęć Szkoły Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015
z udziałem abpa Celso Morga Iruzubieta,
sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa

info - część pierwsza

 

„Umiłowani kapłani! Dla mnie jesteście jak moja diecezja… Od kilku dni modlę się za was, w waszych intencjach, za wasze parafie, za wasze wspólnoty. Modlę się za Kościół w Polsce,…” - to jedne z pierwszych słów, które sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa wypowiedział w Krakowie do uczestników rozpoczynającej się nowej edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.  


od lewej: ks. A. Skorupa SDS, abp C. Morga Iruzubieta, ks. K. Wons SDS

W poniedziałek, 16 września 2013 r., arcybiskup Celso Morga Iruzubieta przybył do Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, by uczestniczyć w uroczystej inauguracji inicjatywy podejmowanej z myślą o osobach już zaangażowanych bądź przygotowujących się do podjęcia posługi formacyjnej w wyższych seminariach duchownych lub zakonnych domach formacyjnych. W ciągu dwóch lat formacji osiemdziesięciu księży diecezjalnych i zakonników weźmie udział w dziesięciu 5-dniowych spotkaniach oraz dwóch seriach 8-dniowych rekolekcji lectio divina.

 

Arcybiskup Morga przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił homilię, w której podjął temat Kościoła rozumianego jako komunia „wszystkich członków, w której każdy służy życiu całości, jeśli przeżywa w sposób pełny swoją własną rolę i swoje własne specyficzne powołanie”. Na bazie czytań liturgicznych zatrzymał się przy czterech słowach - „kluczach” posługi w Kościele rozumianym jako komunia. Tymi słowami są według niego zbawienie, misja, wstawiennictwo i radość. „Przybliżamy się do serca Kościoła, jeśli dajemy się prowadzić przez cel, pierwszorzędny i istotny, jakim jest zbawienie, jeśli się utożsamiamy z naszą misją, jeśli wstawiamy się z naszymi siostrami i naszymi braćmi wypraszając dla nich potrzebne łaski i jeśli dzielimy z innymi radość, która wytryska z naszej wiary” - mówił.

Zatrzymując się przy wyznaniu św. Pawła, który wyznaje w liście do Tymoteusza, że został ustanowiony głosicielem i apostołem sekretarz Kongregacji stwierdził, że to określenie „to nie jest jedynie funkcja czy urząd, sporadycznie przez niego wykonywany, ale definicja samej jego osoby”. Zwracając się do zgromadzonych formatorów mówił: „to jest nasze powołanie. Jesteśmy apostołami. To określenie, które nas definiuje, które mówi, kim jesteśmy”. Arcybiskup mocno podkreślił obowiązek modlitwy wstawienniczej, umartwienia i ofiary formatorów za tych, którzy zostali powierzeni ich trosce. Zachęcił do kontemplowania postawy setnika, który prosi Jezusa o dobro, o zdrowie, dla swojego sługi. Zaprosił do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji wszystkich kapłanów na świecie, szczególnie tych przeżywających trudności w życiu osobistym lub z racji posługi.

W międzynarodowej wspólnocie formacyjnej kapłanów i zakonników zgromadzonych w Krakowie przywitał gościa z Watykanu ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej i odpowiedzialny za koordynację Szkoły Wychowawców Seminaryjnych, która organizowana jest pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Uczestniczą w niej nie tylko formatorzy z terenu Polski, ale również pracujący bądź pochodzący z krajów ościennych: Białorusi, Słowacji i Ukrainy, a także z Austrii, Kazachstanu, Łotwy i Węgier. Są wśród nich również duchowni obrządku greckokatolickiego.

Arcybiskup Celso Morga Iruzubieta, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, wygłosił również wykład inauguracyjny pt. „Centralne miejsce Słowa Bożego w formacji integralnej kapłanów i zakonników” („La centralità della Parola di Dio nella formazione integrale di sacerdoti e religiosi”).

PSz

więcej informacji:

 • zapowiedź edycji 2013-2015 >>>.
 • homilia abpa Celso Morga >>>.
 • „Centralne miejsce Słowa Bożego w formacji integralnej
  kapłanów i zakonników”
  - wykład abpa Celso Morga >>>.
 • „La centralità della Parola di Dio nella formazione integrale
  di sacerdoti e religiosi”
  - lectio magisterailis di mons. Celso Morga >>>.
 • info o inauguracji - cz. 2 >>>.
 • abp Celso Morga na Jasnej Górze >>>.
 • www.franciszkanska3.pl: „Szkoła inna niż wszystkie” >>>
 • „Hay la necesidad de pastores
  que sean sacerdotes siempre” >>>.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl