O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Inauguracja zajęć Szkoły Wychowawców WSD z udziałem abpa Cels ...


Trzeba, aby Słowo Boże rozbrzmiewało
w każdej przestrzeni życia seminarzysty i kapłana

Inauguracja zajęć Szkoły Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015
z udziałem abpa Celso Morga Iruzubieta,
sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa

info - część druga

W poniedziałek, 16 września 2013 r., rozpoczęła się w Centrum Formacji Duchowej szósta edycja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W inauguracji uczestniczył arcybiskup Celso Morga Iruzubieta. Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię, w której podjął temat posługi kapłańskiej w Kościele rozumianym jako komunia. W godzinach popołudniowych arcybiskup z Watykanu wygłosił również wykład inauguracyjny pt. „Centralne miejsce Słowa Bożego w formacji integralnej kapłanów i zakonników” („La centralità della Parola di Dio nella formazione integrale di sacerdoti e religiosi”).

Cytując odnowione Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów mówił: „W rozwoju życia duchowego i w trosce o nie niezwykle przydatna jest starożytna praktyka lectio divina, tj. duchowa lektura Pisma świętego. Benedykt XVI mówi o niej w ten sposób: «Polega ona na dłuższym zatrzymaniu się nad fragmentem Pisma świętego, niejako – jak mówią Ojcowie – ‘przeżywając go’, wyciskając z niego wszystkie „soki”, tak aby karmił medytację i kontemplację i zaczął nawadniać konkretne życie»”.

Zachęcając do troski o ciszę, które jest przestrzenią słuchania Słowa Bożego, przywołał fragment dziennika bł. Jerzego Popiełuszki. Arcybiskup mówił: „Znamienne są słowa «błogosławione, zbawienne milczenie». Życie tego kapłana, zwłaszcza w ostatnich latach jego posługi, wypełnione było licznymi zajęciami. Pomimo to pośród tylu zadań, często bardzo ważnych i pilnych, potrafił on znaleźć chwile tego «błogosławionego, zbawiennego milczenia». To właśnie owo milczenie pozwalało mu doświadczać obecności Boga, owo milczenie wypełnione Bogiem było źródłem jego posługi duszpasterskiej. Przynosi ono wiele owoców, kiedy płynie z życia duchowego, z przyjaźni z Jezusem, z uważnego wsłuchiwania się w Słowo Boże. Dzieła duszpasterskie wypływają z właściwego źródła tylko wtedy, gdy rodzą się z milczenia kontemplacji”.

Arcybiskup rodem z Hiszpanii odwołał się w wykładzie również do słów innej polskiej świętej, znanej na całym świecie, a mianowicie św. Faustyny Kowalskiej, która w swoim dzienniczku zapisała następujące słowa Pan Jezusa „Dziś, córko Moja, na czytanie weźmiesz z Ewangelii św. Jana rozdział dziewiętnasty i czytaj nie tylko ustami, ale sercem…”. Nawiązując do tych słów wykładowca mówił: „Przypominam dzisiaj ten epizod po to, aby wskazać na pewne centralne kwestie dotykające problemu, o którym chciałbym mówić. Po pierwsze, pragniemy czytać Pismo święte «nie tylko ustami, ale sercem», …”.

Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, w której kompetencjach - zgodnie z decyzją Benedykta XVI - od bieżącego roku pozostają również kwestie związane z formacją alumnów seminariów duchownych podkreślał jednoczącą i integrującą rolę Słowa Bożego: „Modlitewna lektura Słowa Bożego sprawia, że staje się ono narzędziem działającym w najgłębszych zakamarkach życia i dziejów człowieka, narzędziem niezwykle cennym we wszystkich wymiarach formacji: seminaryjnej, zakonnej i ciągłej. Trzeba, aby Słowo Boże rozbrzmiewało w każdej przestrzeni życia seminarzysty i kapłana. Dotykając umysłu i serca człowieka Słowo formuje świadomość i wolę, oczyszczając człowieka przygotowuje go do bezinteresownego daru z siebie”. To szczególnie ważna uwaga w epoce „pokawałkowania” i nieraz jednostronnego ujmowania życia człowieka.

Arcybiskup, którego „diecezjanami” są wszyscy księża i seminarzyści z całego świata, zaakcentował, że miarę powodzenia posługi kapłańskiej w Kościele „stanowią nie ziemskie sukcesy, które przynoszą nam uznanie i pochwały, ani godności kościelne, które niektórzy z nas otrzymują, lecz liczba zbawionych dusz”. Życzył więc uczestnikom Szkoły odwagi na drodze ku świętości i uznania jedynego celu życia w realizacji Królestwa Bożego.

Wraz z arcybiskupem Morgą do Krakowa przybył ks. Jacek Połowianiuk, pracujący w Kongregacji ds. Duchowieństwa. Po raz kolejny uczestnicy spotkania w krakowskim CFD korzystali z językowej pomocy pani Danuty Piekarz. W uroczystości inauguracji wziął również udział ks. Ambroży Skorupa SDS, konsultor ds. formacji Polskiej Prowincji Salwatorianów. W CFD Salwatorianów w Krakowie przeprowadzono dotąd pięć edycji Szkoły: 2001-2002, 2004-2005, 2007-2009, 2009-2011 i 2011-2013

 PSz

więcej informacji:

 • zapowiedź edycji 2013-2015 >>>.
 • homilia abpa Celso Morga >>>.
 • „Centralne miejsce Słowa Bożego w formacji integralnej
  kapłanów i zakonników”
  - wykład abpa Celso Morga >>>.
 • „La centralità della Parola di Dio nella formazione integrale
  di sacerdoti e religiosi”
  - lectio magisterailis di mons. Celso Morga >>>.
 • info o inauguracji - cz. 1 >>>.
 • abp Celso Morga na Jasnej Górze >>>.
 • www.franciszkanska3.pl: „Szkoła inna niż wszystkie” >>>
 • „Hay la necesidad de pastores
  que sean sacerdotes siempre” >>>.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl