O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „W Biblii jest nasze życie” (film DVD) - kard. Gi ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

„W Biblii jest nasze życie”
(DVD)

z  kardynałem Gianfranco Ravasi
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

Kard. Gianfranco Ravasi - biblista, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury oraz Papieskich Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury oraz ds. Archeologii Sakralnej. Autor licznych publikacji poświęconych Biblii. Znakomity popularyzator Pisma Świętego.

Z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie współpracuje od 2003 r. Gościł u nas czterokrotnie prowadząc sesje w ramach Szkoły Biblijnej. Ostatnio ukazał się drukiem numer specjalny Zeszytów Formacji Duchowej pt. „Oblicza Kościoła w Ewangeliach”, który  stanowi pokłosie konferencji wygłoszonych przez księdza kardynała w czasie Jubileuszowych Dni Duchowości Biblijnej w listopadzie 2012 r.

Rozmowa, której całość teraz udostępniamy, została przeprowadzona na etapie przygotowań filmu ewangelizacyjnego „Biblio, ojczyzno moja”. To drugi film DVD wydany w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych” - rozmów ks. Krzysztofa Wonsa SDS ze znanymi postaciami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego.

--- --- --- --- ---

„Ilu naszych wiernych naprawdę żyje przez długi czas w mroku, w udręce i dlatego myśli, że kwestia wiary jest dla nich zamknięta. Tymczasem brak wiary, niewierność też należą do drogi wiary. Dlatego ci ludzie nie powinni tracić odwagi. Biblia jest właśnie pomocą do zrozumienia, że wiara jest drogą. Oto dlaczego jest ważne, by mieć kogoś obok siebie, jakiegoś pasterza, ale też po prostu brata, który ci pomaga, kiedy przeżywasz kryzys, żebyś nie rozpaczał, ale żebyś nadal miał nadzieję i nadal wierzył, na końcu ciemnego tunelu świeci światło. Musimy trochę zrewolucjonizować nasze pojęcie wiary, jeśli uważamy, że wiara jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jest świetlana, gdy jest tylko wiarą w niektóre prawdy. Wiara to rzeczywistość bardziej złożona, a Biblia dobrze ukazuje tę długą drogę”.

(kard. Gianfranco Ravasi, fragment rozmowy)

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl