O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z 16 X 2013 r. ...


List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
Błogosławieństwo Apostolskie papieża Franciszka
dla Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015

  

Sekretariat Stanu
Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne

Watykan, 16 października 2013 r.

 

Czcigodny Księże,

     W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka bardzo dziękuję za nadesłaną informację o rozpoczęciu w Krakowie, w dniu 16 września br., ósmego, dwuletniego cyklu Szkoły Formatorów Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych „Błogosławionego Jana Pawła IIˮ (2013-2015), prowadzonej przez Księży Salwatorianów.

     Podczas okolicznościowego spotkania z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami w auli Pawła VI w Watykanie, w dniu 6 lipca br., Ojciec Święty powiedział: „Aby być radosnymi świadkami Ewangelii, trzeba być ludźmi autentycznymi, konsekwentnymi. Odpowiedzialność za to spoczywa przede wszystkim na osobach zajmujących się formacją. Chcemy mieć konsekwentną młodzież? Sami bądźmy konsekwentni! W przeciwnym wypadku Chrystus powie do nas to, co mówił do ludu Bożego o faryzeuszach: «Postępujcie według tego, co mówią, a nie tego, jak sami postępują!». Konsekwencja i autentyczność! (…) Konsekwencja ma fundamentalne znaczenie dla wiarygodności naszego świadectwa. Ta cywilizacja, ta kultura… wymaga dobrej formacji, zrównoważonej, łączącej wszystkie wymiary życia - wymiar ludzki, duchowy, wymiar intelektualny i duszpasterski”.

     Polecając tę myśl Dyrekcji Szkoły, Wykładowcom i Słuchaczom, Jego Świątobliwość przekazuje wszystkim wyrazy duchowej łączności. Powierza Bogu w modlitwie to ważne centrum studiów i podejmowane inicjatywy. Życzy, by Szkoła swoją posługą pomagała w wypracowaniu takiego modelu formacji, który będzie odpowiadał wyzwaniom obecnego czasu. Wszystkim z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku

Arcybiskup Angelo Becciu
Substytut Sekretariatu Stanu

-------------------------------------------------
Czcigodny
Ks. prof. Krzysztof WONS, SDS
Dyrektor Szkoły Formatorów
Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych
„Błogosławionego Jana Pawła IIˮ
ul. Św. Jacka 16
30-364 Kraków
POLONIA

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl