O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa? (film DVD) - ks. Walde ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa?
(DVD)

z  księdzem Waldemarem Chrostowskim
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

ks. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych. W latach 2003-2013 był przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Ksiądz profesor kilkakrotnie gościł w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie prowadząc wykłady lub spotkania o charakterze biblijnym, m.in. komentując Księgę proroka Ozeasza, Pieśni o Słudze Pańskim z Księgi proroka Izajasza, Księgę Tobiasza czy Księgę Powtórzonego Prawa.

Rozmowa, której całość teraz udostępniamy, została przeprowadzona na etapie przygotowań filmu ewangelizacyjnego „Biblio, ojczyzno moja”. To trzeci film DVD wydany w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych” - rozmów ks. Krzysztofa Wonsa SDS ze znanymi postaciami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego (pierwszym była rozmowa z Innocenzo Gargano OSB Cam., drugim - z kard. Gianfranco Ravasi).

--- --- --- --- ---

„Dosyć często słyszę zdania, że homilia nie powinna trwać dłużej niż 8 minut, że czytanie Pisma Świętego nie może trwać dłużej niż 15 minut, że konferencja dobra nie może trwać dłużej niż pół godziny (...) Tymczasem Ewangelii pod wieloma względami nie da się skrócić i streścić, nie tylko z powo­dów treści doktrynalnej, ale dlatego, że z Pismem Świętym jest tak, jak z osobą, którą się kocha. Jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to chcemy z nim być jak najdłużej....

(ks. Waldemar Chrostowski, fragment rozmowy)

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl