O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Otwarte spotkanie grupy Sychar: 13 XII 2013 ...


Otwarte spotkanie grupy Sychar
piątek, 13 grudnia 2013 r.

Otwarte spotkanie grupy Sychar we grudnia 2013 roku odbędzie się w domu Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16 w piątek 13 grudnia 2013 r. o godz. 17.00. Spotkanie prowadzi Danuta Piekarz - biblistka, współpracująca na stałe z CFD. Opiekunem grupy jest ks. Ryszard Stankiewicz SDS.

W czasie spotkania grupy Sychar w piątek 13 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 rozważane będą teksty Liturgii Słowa z najbliższej niedzieli, czyli trzeciej Niedzieli Adwentu (rok A):

 • Pierwsze czytanie:
  Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
 • Psalm responsoryjny:
  Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4)
 • Drugie czytanie:
  Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie
 • Śpiew przed Ewangelią:
  Iz 61, 1
 • Ewangelia:
  Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

pełne teksty czytań - zob. >>>.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl