O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - inauguracja II roku - zapo ...


Szkoła Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
2013-2015

Inauguracja drugiego roku zajęć
z udziałem bpa Grzegorza Rysia

- ZAPOWIEDŹ -
 

W poniedziałek, 15 września 2014 r., odbędzie się w Krakowie inauguracja drugiego roku zajęć dwuletniej (2013-2015) Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Grzegorz Ryś. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, który w latach 2007-2011 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a w latach 2010-2011 przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce, wygłosi również wykład pt.: „Kościół wobec kształtowania sumienia dzisiaj: umiłowanie prawdy i uczciwość moralna”.


bp Grzegorz Ryś w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie
sesja dwuletniej Szkoły Wychowawców WSD 2011-2013, 17 grudnia 2012 r.

Szkoła jest organizowana przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. W bieżącej edycji bierze udział blisko osiemdziesięciu kapłanów oraz braci zaangażowanych bezpośrednio lub przygotowujących się do posługi w formacji. Większość uczestników Szkoły pochodzi z Polski, kilku z krajów ościennych: Białorusi, Słowacji i Ukrainy, pojedyncze osoby z Austrii, Kazachstanu, Łotwy i Węgier; kilku wywodzi się z eparchii (diecezji) i wspólnot zakonnych obrządku greko-katolickiego.

Pierwsza w drugim roku formacji Szkoły pięciodniowa sesja (15-19 IX 2014) poświęcona jest tematycznie formacji sumienia. Wykłady i konwersatoria w kolejnych dniach poprowadzą również ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski - „Sumienie i słuchanie słowa Bożego”; ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski - „Wrażliwość sumienia, świadomość grzechu, zdrowe i fałszywe poczucie winy” oraz dr Mateusz Hinc OFM Cap - „Wybory i decyzje powołaniowe; Wierność i stałość wobec zobowiązań moralnych”.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl