O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ewangelia o czułości Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Łuk ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Ewangelia o czułości Boga.
Lectio divina
do Ewangelii św. Łukasza

(płyty CD)
 

Innocenzo Gargano OSBCam
włoski mnich kameduła, wybitny patrysta,
znawca Ojców Greckich, promotor lectio divina we współczesnym Kościele

 

Łukasz pisze Ewangelię z perspektywy Bożej czułości i miłosierdzia. Odsłania tę stronę tajemnicy Boga, która wyraża się w przyjmowaniu człowieka w jego nędzy materialnej, psychicznej i du­chowej. Przyjmuje syna powracającego po czasie jego zagubienia, przyjmuje zagubioną owcę, przyjmuje nierządnicę, przyjmuje żebraka, słowem przyjmuje ludzi z marginesu, z „obrzeży Kościoła”, przyjmuje tych, którzy oddalili się od Niego. Sesja jest zaproszeniem, aby wejść na drogę lectio divina do Ewangelii św. Łukasza i spotkać się z Bogiem czułym w osobistej historii życia.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Dobra Nowina o Bożej czułości.
  Wprowadzenie w Ewangelię św. Łukasza.
 • Konferencja II:
  Łzy grzesznicy i przebaczenie (Łk 7, 36-50).
 • Konferencja III:
  Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok
  i wskrzeszenie córki Jaira (Łk 8, 40-56).
 • Konferencja IV:
  Przykazanie miłości i przypowieść
  o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37).
 • Konferencja V:
  Trzy przypowieści o miłosierdziu (Łk 15).
 • Konferencja VI:
  Przypowieść o przewrotnych rolnikach
  i czułym gospodarzu (Łk 20, 9-19).

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl