O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Chrześcijanie - wyspy nadziei. 1 i 2 List św. Piotra (płyty C ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Chrześcijanie - wyspy nadziei.
1 i 2 List św. Piotra

  Danuta Piekarz
italianistka i biblistka,
wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim
i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II

 

W każdej epoce dar wiary pociągał za sobą wysiłek współpracy z nim. Pielęgnować wiarę, dawać o niej świadectwo, głosić innym o Jezusie, nieść ciężar prześladowań – te zadania oka­zu­ją się dużym wyzwaniem. Chociaż zmieniają się okoliczności życia, takie same nadzieje i prze­szkody dotykają pierwszych uczniów Jezusa i tych zupełnie współczesnych. Jak świadczyć o otrzymanym darze? Skąd czerpać żar, entuzjazm? Jak odczytać sytuacje, które zamieniają nasze nadzieje w gruzy? Święty Piotr podejmuje te pytania i podtrzymuje w wierze. Zaczerp­niemy z tej wiary Szymona, który stał się Skałą.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Powołani do życia z niezniszczalnego nasienia.
 • Konferencja II:
  Ocaleni przez wodę.
 • Konferencja III:
  Żywe kamienie duchowej świątyni.
 • Konferencja IV:
  Przybysze żyjący w diasporze.
 • Konferencja V:
  Cierpiący jak Mistrz.
 • Konferencja VI:
  „Gdzież jest obietnica Jego przyjścia?”.

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej, która odbyła się w dniach 21-23 lutego 2014 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl