O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zgłębianie Słowa Bożego w lectio divina (książka) - I. Gargan ...


 

Biblioteka
Centrum Formacji Duchowej

Zgłębianie Słowa Bożego
w lectio divina

Wydawnictwo Salwator
Kraków 2015 (wyd. 2, popr.)

Innocenzo Gargano OSB Cam.

 

Innocenzo Gargano OSB Cam. - włoski mnich kameduła, wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich. Mieszka w rzymskim klasztorze San Gregorio al Celio. Jest wykładowcą na papieskich uczelniach rzymskich (Pontificia Università Urbaniana, Pontificio Istituto Biblico, Pontificio Istituto Orientale, Pontificio Ateneo Anselmiano). Innocenzo Gargano to jeden z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele, autor i redaktor wielu publikacji, m.in. kilkudziesięciu tomów lectio divina do NT (zob. seria Wydawnictwo Księży Sercanów).

---------------------------------

Z wstępu (do wyd. I)

Z prawdziwą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników publikację sesji "Zgłębianie Słowa Bożego w lectio divina", którą przeprowadził o. Innocenzo Gargano OSB Cam. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (31 maja - 2 czerwca 2002 r.). Ten znany mnich - kameduła, wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich, obdarzony szczególnym darem czytania i zgłębiania Słowa Bożego, jest jednym z najbardziej gorliwych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele. Zwłaszcza Rzym i Camaldoli zawdzięczają mu niezwykłe spotkania z Biblią, które przygotowuje i prowadzi w ramach Tygodni lectio divina. O. Gargano z wielką pasją szerzy wiekową tradycję lectio divina, podkreślając często, że nie jest to jedynie metoda czy praktyka pobożnościowa, lecz sposób życia. W Polsce gościł po raz pierwszy. W słowach skierowanych do uczestników sesji powiedział z przejęciem: “Jestem naprawdę wzruszony, że mogę mówić o lectio divina poza granicami Włoch”.

W swoich konferencjach o. Gargano zapala mocno swoim żarliwym umiłowaniem Słowa Bożego. “Potrzeba zapału i miłości – stwierdza – żeby w ogóle zacząć drogę lectio divina. Należy przyjąć tę samą postawę, jaką miała Maryja, czyli uczynić ze Słowa Bożego pewien absolut całego naszego życia”. W kolejnych konferencjach z wielkim zapałem konsekwentnie uczy postawy Maryi, która słuchała, zachowywała i rozważała Słowo. O. Gargano, który sam od wczesnego dzieciństwa czytał i medytował Biblię, dzieli się własnym doświadczeniem, mówiąc, że aby Słowo Boże stało się absolutem w naszym życiu, należy się w Nim zakochać. Bez zakochania się w Słowie Bożym nie jest możliwa żadna droga lectio divina. Trzeba dojrzeć do takiego momentu, w którym przekonamy się, że właśnie w Piśmie Świętym znajduje się skarb Słowa Bożego. “Wtedy – mówi z przekonaniem o. Gargano – będziemy w stanie sprzedać cały dobytek, zostawić wszystko poza nami, żeby kupić ziemię, w której ukryty jest skarb, Słowo Boga”.

W imieniu Centrum Formacji Duchowej wyrażam wdzięczność dyrektorowi Wydawnictwa SALWATOR, ks. Janu Folkertowi SDS, za przygotowanie konferencji o. Gargano do druku, a także za żywą współpracę w publikowaniu kolejnych sesji, której owocem jest powiększająca się Biblioteka Centrum Formacji Duchowej. Dzięki temu nie tylko uczestnicy spotkań w CFD mogą wracać do usłyszanych treści, ale poznać je może także liczne grono Czytelników, które sięga do naszej Biblioteki i korzysta z sesji formacyjnych wydawanych w formie książkowej.

ks. Krzysztof Wons SDS

--- --- --- --- ---

 okładka wydania pierwszego

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl