O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Praktyka lectio divina: życie w rytmie Słowa (video) - K. Won ...


Praktyka lectio divina: życie w rytmie Słowa
Katecheza ks. Krzysztofa Wonsa SDS
wygłoszona 17 marca 2014 r. w Łodzi


17 marca 2014 r. ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i redaktor naczelny „Zeszytów Formacji Duchowejˮ wygłosił w Łodzi katechezę „Praktyka lectio divina: życie w rytmie Słowaˮ. Spotkanie odbyło się w małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w ramach katechez biblijnych w stałej formacji dorosłych.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl