O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 63 - Mojżesz pośrednik. Księga W ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 63 

 

Mojżesz pośrednik.
Księga Wyjścia

 

Bruna Costacurta
wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,
prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne
 

  

Przekazujemy do rąk Czytelników 63. numer Zeszytów Formacji Duchowej. Zawiera on zapis treści, którymi Bruna Costacurta podzieliła się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 7-9 czerwca 2013 r. (zob. nagrania oraz informacja nt. sesji).
 

*** *** ***

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej.
  • Wprowadzenie.
  • Błogosławiony lud narażony na śmierć (Wj 1-2).
  • Wysłanie Mojżesza, pośrednika wyzwolenia (Wj 3nn).
  • Przejście przez morze (Wj 14).
  • Synaj: teofania, przymierze i Prawo (Wj 19-20).
  • Złoty cielec i wstawiennictwo Mojżesza (Wj 32 i Pwt 9).
  • Objawienie Boga i zniknięcie pośrednika (Wj 33 i Pwt 34).
  • Pytania i odpowiedzi.
*** *** ***

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl