O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Czytanie Słowa. Duchowość - metoda - praktyka (MP3) - ks. Jan ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

  

Czytanie Słowa.
Duchowość - metoda - praktyka
(MP3)

     

ks. Jan Kanty Pytel,
ks. Edward Staniek,
Anna Świderkówna,
Krzysztof Wons SDS


  

W dniach 10-14 listopada 2004 r. odbyły się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie I Dni Duchowości Biblijnej - spotkanie kierowane nie tylko do osób świeckich, konsekrowanych czy duchownych, ale do wszystkich pragnących pogłębić swoją relację ze Słowem Bożym. Tematyka konferencji skoncentrowana jest wokół czytania Słowa, w trzech podsta­wowych aspektach: du­chowości, metody oraz praktyki. 
 
Wykłady i konwersatoria poprowadzili cenieni profesorowie i wykładowcy Pisma św., patrystyki i filologii z Krakowa, Poznania i Warszawy: ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, ks. prof. dr hab. Edward Staniek,  prof. dr hab. Anna Świderkówna i ks. dr Krzysztof Wons SDS
.

  

Tematy konferencji:

KRZYSZTOF WONS SDS

1. Zgłębianie Słowa czyli poszukiwanie Umiłowanego.
2. Lectio divina do Mk 14, 3-11.

KS. EDWARD STANIEK

3. Biblia Księga natchniona.
4. Biblia Księga natchniona (cd.).

KS. JAN KANTY PYTEL

5. Zgłębianie sensu tekstu biblijnego.
6. Zgłębianie sensu tekstu biblijnego (cd.).

KRZYSZTOF WONS SDS

7. Lectio divina do Mk 14,12-26.

ANNA ŚWIDERKÓWNA

8. Jak czytać Słowo Boże?
9. Jak czytać Słowo Boże? (cd.).

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie I Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (10-14 listopada 2004).

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl