O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (MP3) - M. Campatell ...


Okładka etui na płytySzkoła Wiary

Wstąpił do nieba,
siedzi po prawicy Ojca
(MP3)

Maria Campatelli, Nataša Govekar
i Marko Ivan Rupnik SJ

(Centro Aletti - Rzym)

Joachim Stencel SDS, Piotr Szyrszeń SDS
i Krzysztof Wons SDS
(Centrum Formacji Duchowej - Kraków)

 

Sesja podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”. Konferencje i wprowadzenia do modlitwy są związane z artykułami wyznania wiary: „I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca” (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie). Rozważania proponowane są w kontekście współ­czesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrześcijańska.

 

Tematy konferencji:

 

 1. Ikonografia Wniebowstąpienia (N. Govekar).
 2. Chrystus Kapłan i otwarcie Przybytku (M. Rupnik SJ).
 3. Wprowadzenie do lectio divina: Łk 24, 50-53; Dz 1, 1-14 (J. Stencel SDS).
   
 4. Liturgia jako wstąpienie do tronu Boga (M. Campatelli).
 5. Celebracja eucharystyczna jako ikona Królestwa
  i podróż do Królestwa (M. Campatelli).
 6. Teologia mozaiki w Centrum Jana Pawła II (M. Rupnik SJ).
 7. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti).
 8. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 25, 31-46 (K. Wons SDS).
   
 9. Ikonografia Sądu Ostatecznego (N. Govekar).
 10. Kościół – świadectwo czy objawienie chwały? (M. Rupnik SJ).
 11. Od Wniebowstąpienia do misji (M. Rupnik SJ).
 12. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 28, 16-20 (P. Szyrszeń SDS). 

Prowadzący:

Maria Campatelli - teolog, dyrektorka wydawnictwa Lipa związanego z misją Centrum Badawczego Ezio Aletti, do którego również należy; Nataša Govekar - teolog ze specjalizacją z misjologii należąca do Centro Aletti; Marko Ivan Rupnik SJ - teolog, wykładowca duchowości chrześcijańskiego Wschodu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim; dyrektor Centrum Badawczego Ezio Aletti; rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji; autor wielu projektów i współwykonawca mozaik m.in. w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie oraz w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Joachim Stencel SDS, Piotr Szyrszeń SDS i Krzysztof Wons SDS - duszpasterze Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Wiary w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (19-22 VI 2014).

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl