O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna - ks. Krzysztof Wo ...


Okładka książkiBiblioteka
Centrum Formacji Duchowej
Seria: Modlitwa Słowem Bożym

Więź z Jezusem
i kontemplacja ewangeliczna

 
 

ks. Krzysztof Wons SDS
rekolekcjonista i kierownik duchowy,
dyrektor CFD w Krakowie,
wykładowca teologii duchowości

 

 

SPIS TREŚCI

Na początku drogi

"Pragnę" (J 19, 28)
Pragnienie więzi z Bogiem

Więź z Bogiem - rdzeń życia
Żyję, ponieważ Bóg zechciał być ze mną
Żyje we mnie pragnienie Boga
Rana w moim pragnieniu Boga
Jezus uzdrawia moje pragnienie Boga
Bóg nie przestaje mnie pragnąć
Moja odpowiedź na pragnienie Boga

"Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21)
Droga kontemplacji ewangelicznej

Stworzeni do kontemplacji
Kontemplacja ewangeliczna
Jezus obecny wczoraj i dziś
Poddać się działaniu Ducha
Potrójna łaska kontemplacji

"Nauczycielu - gdzie mieszkasz?
Odpowiedział im: 'Chodźcie, a zobaczycie'"
(J 1, 38-39)
Dogłębne poznawanie Jezusa

Pierwsze jest poznawanie
Jezus pierwszy poznaje uczniów
Wpatruje się w Tego, który mnie zna... Uczniowie poznają Jezusa
Moje poznawanie Jezusa
Kryzys uczniów w poznawaniu Jezusa Moje kryzysy w poznawaniu Jezusa

"Czy miłujesz Mnie więcej?" (J 21, 15)
Rozmiłowanie w Jezusie

Od poznania do rozmiłowania w Jezusie
Doświadczenie umiłowania przez Jezusa
Doświadczenie umiłowania w spojrzeniu Jezusa
Moje doświadczenie spojrzenia Jezusa
Uczniowie Jezusa poruszeni i pociągani
Moje doświadczenie poruszenia i pociągania przez Jezusa
Uczniowie wychowywani do trwania przy Jezusie
Moje trwanie przy Jezusie

"Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór" (1 P 1, 10)
Wybór Jezusa

Potrzebna jest decyzja
Jezus pierwszy wybiera uczniów
Moje doświadczenie wyboru przez Jezusa
Lęk uczniów przed przyjęciem wyboru
Moje lęki w wyborze Jezusa. Jezus wychowuje uczniów do wyboru radykalnego
Mój osobisty wybór Jezusa

Dodatek:
Wprowadzenie do kontemplacji

I. Modlić się o pragnienie więzi z Jezusem
II. Modlić się o poznanie Jezusa
III. Modlić się o rozmiłowanie w Jezusie
IV. Ponowić swój wybór
V. Prosta modlitwa pragnień

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl