O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Imiona Jezusa w Ewangelii św. Jana (MP3) - Kazimierz Stasiak ...


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

Imiona Jezusa
w Ewangelii św. Jana
(MP3)

 

Kazimierz Stasiak SAC
rekolekcjonista i kierownik duchowy

 


Pan Jezus wybrał nas na swoich przyjaciół, dlatego objawia nam swoje imiona. Te siedem imion, to Jego sposoby obecności w życiu ucznia. Uczeń poznaje je w kon­kretnych, realnych sytuacjach swojego życia, życia wspólnoty. Szczególnym obsza­rem tego objawienia są doświadczenia walki, zmagania duchowego, które jest nie obce każdemu, kto wszedł w zażyłą więź z Panem. Imiona Jezusa to kolejny klucz do otwierania Ewangelii Jana, o której Orygenes z właściwą sobie przenikliwością po­wie­dział: „Jej sensu nie potrafi pojąć nikt, kto nie spocznie na piersi Jezusa i nie przyjmie od Niego Maryi jako swej Matki” (Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, 23).

Płyta „Imiona Jezusa w Ewangelii św. Jana” zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji - wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini. Temat zaproponowano jako tzw. „pogłębienie” osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie.


Tematy konferencji:

Dzień 1: Wprowadzenie w rekolekcje
1. Klucze do Ewangelii Jana

Dzień 2: Ja Jestem (J 8, 21-59)
2. Wprowadzenie do Meditatio 
3. Wprowadzenie do Oratio
4. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 3: Ja Jestem Synem Bożym (J 10, 22-44)
5. Wprowadzenie do Meditatio
6. Wprowadzenie do Oratio
7. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 4: Ja Jestem Bramą Owiec (J 10, 1-10)
8. Wprowadzenie do Meditatio
9. Wprowadzenie do Oratio
10. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 5: Ja Jestem Dobrym Pasterzem (J 10, 11-22)
11. Wprowadzenie do Meditatio
12. Wprowadzenie do Oratio
13. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 6: Ja Jestem Chlebem Żywym (J 6, 22-71)
14. Wprowadzenie do Meditatio
15. Wprowadzenie do Oratio
16. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 7: Ja Jestem Światłością Świata (J 8, 1-20) – dzień spowiedzi
17. Wprowadzenie do Meditatio
18. Wprowadzenie do Oratio

Dzień 8: Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem (J 11, 1-45)
19. Wprowadzenie do Meditatio
20. Wprowadzenie do Oratio
21. Wprowadzenie do Contemplatio



Prowadzenie - ks. Kazimierz Stasiak SAC - pallotyn.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl