O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  W Janowej szkole znaków (MP3) - Kazimierz Stasiak SAC


Okładka etui na płytyRekolekcje Lectio Divina
  

W Janowej
szkole znaków
(MP3)

 

ks. Kazimierz Stasiak SAC
rekolekcjonista i kierownik duchowy

 


Większość komentatorów Ewangelii wg św. Jana rozdziały od 2 do 12 nazywa „Księgą Znaków”. To w tej części odnajdziemy siedem wielkich znaków, których dokonał Jezus. Adresatem tych wydarzeń, gestów, słów, obecności Jezusa ostatecznie jest każdy, kto odczytuje je z wiarą. Wiara w Syna Bożego, Mesjasza, Króla, Pana, Oblubieńca przestaje być oderwana od codziennego życia, którego obszary rozciągają się między weselem i żałobą, chorobą i zachwytem życia, miedzy niedostatkiem a obfitowaniem. Święty Jan pragnie nauczyć odczytywania znaków, które zapisano i które dopiero się zapiszą w życiu ucznia. Jako jedyny z Ewangelistów ukazał następujący klucz wzrostu w wierze: Jeśli zobaczysz to uwierzysz.

Płyta „W Janowej szkole znaków” zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji - wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini w dniach 6-14 sierpnia 2014 r. Temat zaproponowano jako tzw. „pogłębienie” osobom, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach w oparciu o cztery Ewangelie.


Tematy konferencji:

Dzień 1: Wprowadzenie w rekolekcje
1. Od znaku do wiary

Dzień 2: Początek znaków w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12)
2. Wprowadzenie do Meditatio 
3. Wprowadzenie do Oratio
4. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 3: Uzdrowienie syna dworzanina z Kafarnaum (J 4, 43-54)
5. Wprowadzenie do Meditatio
6. Wprowadzenie do Oratio
7. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 4: Uzdrowienie chorego przy sadzawce Betesda (J 5, 1-18)
8. Wprowadzenie do Meditatio
9. Wprowadzenie do Oratio
10. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 5: Rozmnożenie chleba nad Jeziorem Galilejskim (J 6, 1-15)
11. Wprowadzenie do Meditatio
12. Wprowadzenie do Oratio
13. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 6: Jezus chodzi po Jeziorze Galilejskim (J 6, 16-21)
14. Wprowadzenie do Meditatio
15. Wprowadzenie do Oratio
16. Wprowadzenie do Contemplatio

Dzień 7 (dzień spowiedzi):
Uzdrowienie niewidomego w Jerozolimie (J 9, 1-40)

17. Wprowadzenie do Meditatio
18. Wprowadzenie do Oratio

Dzień 8: Wskrzeszenie Łazarza w Betanii (J 11, 17-44)
19. Wprowadzenie do Meditatio
20. Wprowadzenie do Oratio
21. Wprowadzenie do ContemplatioProwadzenie - ks. Kazimierz Stasiak SAC - pallotyn.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl