O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Słowo i obraz” (film DVD) - ks. Michał Janocha


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

Słowo i obraz
(DVD)

  

z  ks. Michałem Janochą
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

ks. Michał Janocha - ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

W domu Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 4-6 listopada 2011 r. prowadził sesję  „Medytacja z ikoną” (info >>>. homilie >>>. nagrania >>>.). Przy okazji tego spotkania została zarejestrowana udostępniana teraz w formie filmu DVD rozmowa.

Prezentowana rozmowa stanowi ósmy film w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych”. Poprzednimi rozmówcami ks. Wonsa byli: Innocenzo Gargano OSB Cam., kard. Gianfranco Ravasi, ks. prof. Waldemar Chrostowski, abp Piero Marini, Raniero Cantalamessa OFMCap., Marko Ivan Rupnik SJ oraz bp Edward Dajczak.

 

--- --- --- --- ---

„Wierzę w to, co zawsze przez wieki było siłą Kościoła, czyli ewangelizowanie osobiste poprzez kontakt człowieka z człowiekiem. Poprzez kontakt w jakiejś żywej wspólnocie, w grupie. Medium może tutaj pełnić bardzo ważną rolę informacyjną, ale bardziej informacyjną niż formacyjną. Medium może do­starczyć informacji o spotkaniach, o ludziach, ale ostatecznie wszystko rozgrywa się w spotkaniu człowie­ka z człowiekiem. Nie znam nikogo, kto nawróciłby się pod wpływem takiego czy innego programu medialnego. Natomiast taki czy inny program mógł rzeczywiście skłonić do myślenia, postawić jakieś pytania, zaniepokoić, a dalszym ciągiem było zwykle jakieś spotkanie z człowiekiem.

(ks. Michał Janocha, fragmenty rozmowy)

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl