O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bp Grzegorz Ryś do wychowawców seminaryjnych: „Czy potr ...


Inauguracja drugiego roku zajęć dwuletniej Szkoły Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015

Kraków, 15 września 2014 r.

 

Bp Grzegorz Ryś do wychowawców seminaryjnych:
„Czy potraficie wziąć odpowiedzialność
za grzechy tych, których formujecie?”

 

We wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 2014 r., siedemdziesięciu kilku formatorów spotkało się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, by rozpocząć zajęcia drugiego roku Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Mszy świętej koncelebrowanej inaugurującej spotkanie przewodniczył bp Grzegorz Ryś. W homilii wyszedł od słów Symeona do Maryi: „a Twoją duszę miecz przeniknie” i zatrzymał się dłużej przy 21. rozdziale księgi proroka Ezechiela, mówiącym o mieczu Pańskim, który zawisł nad narodem izraelskim, a który miał spaść na sprawiedliwych i grzeszników, niszcząc ich.

Biskup z Krakowa przypomniał, że ten rozdział Biblii stanowił inspirację dla utworu muzycznego pt. „Cierpienie niewinnych”, skomponowanego przez Kiko Argüello, założyciela Drogi Neokatechumenalnej, wykonanego dwukrotnie w Polsce w 2013 roku, między innymi w Auschwitz-Birkenau. „Przejmujące są te frazy, kiedy śpiewa o mieczu, który wisi nad ludzkością, a który zostanie zwrócony przeciwko Jezusowi i Maryi. Zapowiedź z księgi proroka Ezechiela, o mieczu, który musi dosięgnąć naród, jest taka, że ten miecz uderzy w Jezusa, a Maryja, ponieważ jest bliska Jezusowi w wydarzeniu Krzyża i Odkupienia, również zostanie nim dotknięta” - mówił biskup Ryś dodając: „Ta intuicja Kiko jest głęboko ewangeliczna”. Podkreślił też, że Jezus wziął ten miecz na siebie „w sposób całkowicie niezasłużony. (…) ten miecz należy się wszystkim, ale nie tym Dwojgu. Tymczasem to właśnie Oni, Jezus i Maryja, biorą ten miecz na siebie i w siebie; dają się nim uderzyć”. To odniesienie stało się punktem wyjścia dla dalszej refleksji.

 

Kaznodzieja pytał wychowawców diecezjalnych i formatorów zakonnych: „Czy potraficie wziąć odpowiedzialność za grzechy tych, których formujecie?”. Ludzie - dzielił się -, mają marzenia, że z seminariów czy nowicjatów zakonnych, będą wychodzić sami święci. „Bracia, a jak się zachowacie, gdy po roku albo dwóch się okaże, że człowiek, którego formowaliście i co do którego zdatności byliście absolutnie przekonani, tak że promowaliście go do święceń, niczego nie rozumie z wiary?” - pytał były rektor krakowskiego seminarium duchownego. Mówił o pokusie ucieczki od odpowiedzialności wyrażającej się zawołaniem: „Ja przecież zrobiłem, co mogłem! Byłem przy tym człowieku na całego! Więc, co mnie to teraz obchodzi! Nie wiem, gdzie on się rozsypał i dlaczego! (…) To nie moja wina!”.

Biskup Ryś przypomniał, że logika wydarzenia odkupienia jest zupełnie odwrotna, bo Jezus wziął na siebie winy nas wszystkich. Zachęcał więc do refleksji nad tym, co oznacza wzięcie odpowiedzialności za to, o czym myślimy: „Ja tego nie zrobiłem!”. Mówił: „Wziąć ją na siebie, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Wiadomo przecież, że wina jest nieprzekazywalna. Tymczasem trzeba stać przy człowieku, który odszedł - nie wiem nawet, w jaki sposób, ale stać przy takim człowieku - i mówić mu: «To jest też mój problem! Nie jesteś sam z tym problemem!». Być przy człowieku, który - mówiąc skrótowo - nawalił, odszedł czy dokonał rzeczy strasznych. Trzeba wziąć w siebie miecz, który dla niego jest przygotowany i nad nim wisi. Ewangelia jest właśnie o tym i na tym polega «mechanizm» zbawienia w Jezusie Chrystusie”. Dodał: „My sami często nie wiemy i nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy przeciwni takiemu myśleniu!”.

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej powtarzał: „To jest niesamowicie ważne i poważne pytanie skierowane nie tylko do obecnego tu księdza biskupa [w zajęciach Szkoły uczestniczy biskup z Łotwy - red.], choć ono do biskupów jest szczególnie skierowane: Co robicie z ludźmi, którzy odeszli? Na ile jesteście za nich odpowiedzialni? Na ile potraficie wziąć w siebie to, co jest mieczem przeciwko nim? To jest pytanie o cały obszar ekspiacji i wynagrodzenia za grzechy”. Kaznodzieja zachęcał, by przeczytać 21. rozdział księgi Ezechiela, wsłuchując się w jego przesłanie z perspektywy Maryi, której duszę „miecz przeniknie”.

Punktem wyjścia drugiego wątku homilii była myśl, że obraz miecza jest symbolem Słowa Bożego „przenikającego aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku…” (por. Hbr 4, 12). Wobec Słowa Bożego trzeba się opowiedzieć, być zimnym albo gorącym (Ap 3, 16), nie można być obojętnym. Słowo Wcielone jest Osobą, a „do osoby podchodzimy albo z miłością albo z nienawiścią. (…) Miłość i nienawiść to postawy, które angażują całego człowieka. (…) Obojętność czy połowiczność pokazuje, że utraciliśmy podstawowy wymiar w wierze, jakim jest odniesienie do osoby” - mówił biskup Ryś uświadamiając konieczność podjęcia radykalnej, całkowitej decyzji stanięcia, jak Maryja, po stronie Jezusa. Kończąc przestrzegł tych, którzy stoją blisko ołtarza: „bliska fizyczna obecność jeszcze nas nie czyni Jego uczniami”.

***

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych jest organizowana przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja ds. Duchowieństwa KEP. Drugi rok zajęć edycji 2013-2015 rozpoczyna 76 kapłanów i braci zaangażowanych bezpośrednio lub przygotowujących się do posługi w formacji. Większość uczestników pochodzi z Polski, kilku z krajów ościennych: Białorusi, Słowacji i Ukrainy, pojedyncze osoby z Austrii, Kazachstanu, Łotwy i Węgier; kilku wywodzi się z eparchii (diecezji) i wspólnot zakonnych obrządku greko-katolickiego.

 

Bp Grzegorz Ryś wygłosił również wykład pt.: „Kościół wobec kształtowania sumienia dzisiaj: umiłowanie prawdy i uczciwość moralna”.

PSz

Polecamy:

MATERIAŁY
z inauguracji Szkoły Wychowawców 2013-2015
z udziałem abpa Celso Morga Iruzubieta,
sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa

 

 • homilia abp. Celso Morga >>>.
 • „Centralne miejsce Słowa Bożego
  w formacji integralnej kapłanów i zakonników”

  - wykład inauguracyjny abpa Celso Morga
  >>>.
 • „La centralità della Parola di Dio
  nella formazione integrale di sacerdoti e religiosi”
  - lectio magisterialis di mons. Celso Morga
  >>>.

- - - 

 • info o inauguracji - cz. 1 >>>.
 • info o inauguracji - cz. 2 >>>.
 • „Hay la necesidad de pastores que sean sacerdotes siempre” >>>.
 • „C’è bisogno di pastori che siano sacerdoti sempre” >>>.
 • „There is the need for priests who are priests always” >>>.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl